Archives de Catégorie: Chants

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo – Soirée heureuse chez Gérald

 

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo.

Invitite de Geraldo, pluraj membroj de la marda kurso « praktika » retroviĝis en la ĵurasa vilaĝo « Villechantria », kie li loĝas en vastega kaj belega bieno…

Ĉar li kantigas nin ĉiumonate dum la kurso, ritme de sia banĵo, li oportune deziris, ke ni kantu ĉirkaŭ « tendara fajro ».

La kantoj varmigis la korojn, kaj la fajro la korpojn.

Fakte, ia norda malvarma vento blovis, sed ne sukcesis estingi feliĉan etoson…Pluraj liaj amikoj ĉeestis por partigi bongustaĵojn kaj bontrinkaĵojn.

Dankon, Geraldo, ili certe revenos !

Michel Fontaine

Soirée heureuse chez Gérald

Invités par Gérald, plusieurs membres du cours de pratique de la langue du mardi se sont retrouvés dans son très vaste et superbe domaine, dans le village jurassien de Villechantria.

Comme il nous fait chanter chaque mois pendant le cours, au rythme de son banjo, il souhaitait fort opportunément que nous chantions autour d’un feu de camp.

Les chants réchauffèrent les coeurs, et le feu réchauffa les corps.

En fait, une espèce de froid vent du nord soufflait, mais il n’a pas réussi à éteindre l’ambiance heureuse… Beaucoup de ses amis étaient présents pour partager bonnes victuailles et délicieux breuvages…

Merci, Gérald, certainement ils reviendront !

Michel Fontaine

 

Se vi volas kanti, kantuSe vi volas kanti, kantu

(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

Tea kantis kartveleTea kantis kartvele

Publicités

Emission radio : Kanzonoj de Georges Brassens

– – –

BrassensGeorges Brassens (1921 – 1981)
– –

106. –  Kanzonoj de Georges Brassens – 26 janvier 2017

Jean-Louis Gayet respondas al speciala demando de aŭskultanto : «Kial vi publikigas, per lokalaj radiostacioj, esperantigitajn francajn kanzonojn?» – Jacques Yvart kantas «Kanto por la kampul’», esperantan version de famega kanzono de George Brassens. – La loka koruso de Viriat esperante kantas alian Brassensan kanzonon : «La kaptado de papilio».

106. – Chansons de Georges Brassens en Espéranto

Jean-Louis Gayet répond à la question d’un auditeur : pourquoi diffuser sur des radios locales des chansons françaises traduites en Espéranto ? – Jacques Yvart chante «Kanto por la kampul’ », version en Espéranto de la Chanson pour l’Auvergnat. – La Chorale de Viriat chante en Espéranto une autre chanson de Brassens : La chasse au papillon.

– – –

 La origina kanzono («Chanson pour l’Auvergnat»)

– – –

Jacques Yvart – Videosesio kaj intervjueto, ĉe Vinilkosmo

– – –

verda benk'La geamantoj sur la verda benk’ –
(Les amoureux sur les bancs publics) –
Kantas Jacques Yvart, ĉe La lernejeto
(kanzono kaj teksto)

Aĉeti KD-oj(n) de Jacques Yvart (Vinilkosmo)

 

Emission radio : Si je te dis « Espéranto » – Elsendo: Se mi diras al vi la vorton « Esperanton… »

 

98. Si je te dis « Espéranto » 09/05/16

(émission en Français, avec traduction intégrale en Espéranto) « Micro-trottoir » dans le cadre du « Printemps des poètes » de Bourg en Bresse, suite. Jean-Louis demande aux participants ce qu’ils savent de l’Espéranto – Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude répondent – Chanson  : Ĵulieto par le groupe catalan « Kaj Tiel Plu »

98. Se mi diras al vi la vorton « Esperanton »… – 09/05/16

(elsendo en la franca, samtempe tute esperantigita) « Surtrotuaraj registraĵoj » kadre de la « Printempo de la poetoj » en Bourg en Bresse, sekvo : Jean-Louis demandas al ĉeestantoj, kion ili scias pri Esperanto respondis Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude – Kanzono : Ĵulieto de la kataluna grupo « Kaj Tiel Plu »

– – –

Ĵulieto (lulkanto)
(komencas je 5:37)

refreno :

Anĝelet’ dormu
belulin’ dormu
alvenas tute
plenreva la nokt’.
Blovu kandelon’,
lumigu stelon
premu okulferma
la fingron al mi.

Paĉjo por ci
estas paĉjo muzika,
tiklo-komercanto,
frenezul’,
por pentri al ci
tute bluan dometon
aŭ meti la lunon
sur la lit’.

(refreno)

Kio estas ci
ŝafistin’ aŭ princino
montar’ aŭ marbodo
kor’ de kap’ ?
Kia estos ci ?
Kie trovos mienon,
ĉi tie aŭ en
libera mond’

         – – –

Teksto : Nadau
Ea teksto : Kaj Tiel Pli
Muziko : M. Maffrand
Kantas : Kaj Tiel Pli

Lulkanto el la okcitana lingvo
http://kantaro.ikso.net/ĵxulieto
Haveblas traduko rusen

Notez l’usage (judicieux ^^) du rarissime pronom « ci ».
Notu la trafan uzon de la maloftega pronomo « ci ».

– – –

Emissions radio 85 et 88 – Radio-elsendoj 85 kaj 88

85. Au-delà du rideau de fer… – 29/10/15

Leszeck a découvert l’Espéranto à l’école. Enfant dans la Pologne communiste, l’Espéranto lui a ouvert le monde. Sans argent, il a pu voyager grâce aux espérantistes. La vie n’étant pas facile en Pologne, il est parti aux Etats-Unis. – En Ukraine, les parents de Viktor l’ont poussé à apprendre l’Espéranto pour découvrir le monde. Il a appris la langue grâce au livre d’un espérantiste aveugle qui voyageait à travers le monde. Kanzono : Ĵomart kaj Nataŝa / Pasas senzorga la viv’. Viktor parle de la guerre en Ukraine. Viktor reste optimiste (depuis sa naissance ^^) – Son conseil aux jeunes : apprenez absolument l’Espéranto; un mot par jour, pas à pas.

 

85. Trans la ferkurteno… – 29/10/15

Leszeck malkovris Esperanton en lernejo. Dum lia infaneco en la tiama komunista Pollando, Esperanto malfermis al li la mondon. Sen mono, li povis vojaĝi dank’al esperantistoj. Ĉar la pola vivo ne estis facila, li foriris al Usono. En Ukrainio, la gepatroj de Viktor puŝis lin lerni Esperanton por esplori la mondon. Li lertiĝis pri la lingvo per iu libro verkita de blinda esperantisto, kiu vojaĝis tra la mondo. Kanzono : Ĵomart kaj Nataŝa / Pasas senzorga la viv’. Viktor rakontas la ukrainan militon. Li ne perdas optimismon (ekde sia naskiĝo^^) – Lia konsilo al junuloj : absolute lernu Esperanton ; unu potagan vorton, paŝon post paŝo.

 

 

 

88. Philippe tra la mondo – 10/12/15

Philippe, espérantiste aveugle (et… positif !…) voyage à travers le monde.
(Emission tout en Espéranto)

Philippe, blinda (kaj pozitiva !) esperantisto vojaĝas tra la mondo.

 

Emission radio – Le projet TUJ

84. Thierry Saladin présente le projet TUJ – 12/10/15

Jean-Louis interviews Thierry Saladin sur son nouveau projet TUJ. L’idée est venue d’une pétition lancée sur internet par un jeune homme avec comme objet la promotion de l’Espéranto comme langue officielle de l’Union Européenne. Le projet TUJ vise à faire connaître la langue Espéranto aux jeunes générations. Musique : Maurice Benin – La homa blovo

Jean-Louis paroligas Thierry Saladin pri lia nova projekto TUJ. La ideo aperis post peticio de juna viro, lanĉita pere de la reto, por uzi la Esperanton kiel oficiala lingvo de la Eŭropa Unio. La projekto TUJ havas la celon konatigi la esperantan al la gejunuloj. Muziko : Maurice Benin – La homa blovo

Catherine kantas “La kaptado de papili’ “

papillon

por helpi al ĉiuj,

kiuj preparas la koncerton pri Brassens.

Dankon al ŝi !”

Koncerto por helpi la Nepalo

Karaj samideanoj

Pluraj membroj de Espéranto-Bourg vojagxis al Nepalo dum la jxus pasintaj jaroj kaj teksis ligojn kun cxi lando kaj gxiaj logxantoj. La sekvoj de la tertremo (aprile 2015) ankoraù daùras kaj ankoraù longtempe daùros.

Por nenion forgesi, E°Bourg koncerton preparas, kies detalojn en la kunligita afisxeto vi trovos. Cxiuj profitoj de cxi agado estos resenditaj al veraj bezonajxoj.

Ekde nun, bv memoru la daton : dimancxon 6an de decembro 2015 je la 16a (en la koncertejo « Ferme à Jazz », en la avenuo Bad-Kreuznach). Al la plezuro kanti « Brassens-ajxojn » (iomete en esperanto, plejparte en la franca), ni aldonos la gxojon helpi nepalajn amikojn.

Michel FONTAINE

Afiŝo_concerto_brassens_Nepalo_ 20158_minKlaku la bildonCliquez sur l’image

Chers samidenaoj,

Plusieurs membres d’Espéranto-Bourg, se sont rendus au Népal ces dernières années et ont tissé des liens avec ce pays et ses habitants. Les conséquences du tremblement de terre (avril 2015) sont encore là et dureront encore longtemps.

Pour ne pas oublier, E°Bourg organise un concert, dont vous trouverez les détails sur l’affichette ci-jointe. Tous les bénéfices de cette action seront transmis à de vrais besoins.

D’ores et déjà retenez la date du dimanche 6 décembre 2015 à 16h (à la Ferme à Jazz, avenue de Bad-Kreuznach). Au plaisir de chanter Brassens (un peu en espéranto, beaucoup en français), nous ajouterons la joie d’aider nos amis népalais.

Michel FONTAINE