Archives de Tag: Ana

Revinigi Esperanton en la Freinet-movadon !

– – –

ICEM 2017 a

(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

 

ICEM 2017 c

– – –

Ana, Sylvain (instruisto de Drom), Martine Freydier (Esperanto 38), kelkaj lokaj esperantistoj kaj mi ĵus partoprenis la 53an ICEM-kongreson en Grenoblo. ICEM Pédagogie Freynet signifas « institut coopératif de l’Ecole Moderne », laŭ la pedagogaj principoj de Freinet)

53ème congès de l’ICEM – 53a ICEM-Kongreso

FIMEM – internatia Freinet movado

Ĉirkaŭ 800 francaj junaj instruistoj – tamen kelkaj fremdaj – partoprenis. Kvankam Célestin Freinet uzis esperanton por praktiki infanajn internaciajn rilatojn, neniu mencio pri tiu fakto aperis ene de la kongresejo. Enketinte pri tio, ni estis informitaj (ĉefe de maljunuloj), ke esperanto bedaŭrinde ekmalaperis de ICEM aŭ FIMEM ekde ĉirkaŭ 2000.

Ni sentis gravan mision revenigi esperanton en ĉi favoran medion, kaj ĝoje instalis budon en oportunan lokon. Al kelkaj interesitoj, Ana dufoje prezentis sian sperton pri « liberigitaj koreaj lernejoj ». La temo de iu renkonto estis « esperanto » kaj ni prezentis ĝin, inkluzive de modernaj lernmanieroj. Eĉ Sylvain (komencanto) partoprenis « interŝanĝon de scioj » kaj tiucele proponis montri la unuajn nombrojn en esperanto.

Kelkaj lokaj esperantistoj helpis deĵori ĉe la budo (M.Thérèse, Ewa, Nicolai, Jean-Marie, Claire, Elizabeth …) ni ĉiuj povas konfirmi, ke ni ricevis tre atentan « orelon » en tiu medio…kaj ke, kiel esperantistoj, ni sentis ege fruktodonan kampon por disvastigi esperanton. Pro tio, ni okulumas al Axel Rousseau, nova energia prezidanto de E°France…Budo de E°France en la venonta kongreso de FIMEM, Svedio 2018 ? Budo de E°France en la venonta franca kongreso 2019 (Angers ou Nantes) ?

Michel Fontaine

ICEM 2017 b

Publicités

Emission radio : Les tribulations d’une Coréenne dans l’Ain – Radio-elsendo : La aventuroj de iu Koreino en la departamento Ain

– – –

ana dec 2016– – –

104. –  Les tribulations d’une Coréenne dans l’Ain – Nov 2016

Suite au jumelage solennellement concrétisé à l’été 2015 entre les Ecoles Libérées coréennes et le club d’Espéranto de Bourg-en-Bresse, Ana nous est revenue de Corée pour passer un mois dans l’Ain. Elle nous parle de ces activités ici. Ana et ses élèves coréens de la « feliĉa lernejo » avaient participé à des échanges par Skype avec les élèves de l’école de Drom. Ana a souhaité rencontrer plus concrètement encore ces élèves, et participer par le biais d’un stage à la vie de cette école qui applique la pédagogie Freinet. Ana nous parle aussi du prochain congrès universel d’Espéranto qui aura lieu à Séoul. Elle-même travaille à l’organisation du « congrès des enfants ». Enfin, elle nous parle du stage international qui aura lieu en Corée juste après le congrès universel, au bénéfice de la « caravane » d’espérantistes burgiens qui se rendra à Séoul en juillet 2017.

104. – La aventuroj de iu Koreino en la departamento Ain

Sekve de la ĝemelado solene konkretigita dum la 2015-a somero inter la koreaj Liberigitaj Lernejoj kaj la E°Klubo de Bourg en Bresse, Ana revenis el Koreio por tie pasigi unu monaton. Ŝi parolas al ni pri siaj tieaj agadoj. Ŝi kaj ŝiaj koreaj lernantoj de la « feliĉa lernejo » partoprenis perskajpajn kontaktojn kun tiuj de la lernejo de Drom. Ŝi deziris pli konkrete renkonti ilin, kaj tiel fari staĝon en ĉi lernejo, kiu pratikas Freinet-pedagogion. Ŝi parolas ankaŭ pri la venonta « Mondial d’Espéranto » en Seulo. Ŝi mem prilaboras organizadon de la « Mondial des Enfants. » Finfine, ŝi mencias la internacian staĝon en Koreio, ĝuste post la « Mondial », por grupo da Bourg en Bresse-aj esperantistoj, kiuj vojaĝos al Seulo en julio 2017.

En mia vivo, Esperanto-vivo – (Kanta, el Koreio)

kun Ana en Prago en 2014 Kanta kun Ana, sur la ponto de Karolo (Prago, 2014)

(Alklaku por grandigi

– – –

Ĉiuj, kiuj partoprenis la staĝon en 2015, rememoras Kantan, akompanitan de kelkaj koreaj junuloj: Leo, Miela, Poe, Haru … Kanta jam visiztis BeB plurfoje kaj fariĝis varman amikinon de nia asocio. Post forpaso de sia patrino, antaŭ kelkaj semajnoj, ŝi publikigis belan emociportan artikolon en la blogon de Ana…Kaj ne forgesu legi : ĝi estas simpla kaj ne bezonas tradukon. Michel FONTAINE.

– – –

Tous ceux qui ont participé à notre stage de 2015, se souviennent de Kanta, accompagnée de quelques jeunes Coréens : Leo, Miela, Poe, Haru … Kanta a déjà visité BeB plusieurs fois, et est devenue une grande amie de notre association. Après le décès de sa mère il y a quelques semaines, elle a publié un bel article émouvant sur le blog d’Ana… A lire absolument. L’article est simple et ne nécessite pas de traduction en Français. Michel FONTAINE

– – –

– – –

EN MIA VIVO, ESPERANTO-VIVO   (Kanta, el Koreio)

– – –

Saluton !
Mia nomo estas Kanta. Ĉar mi ĉiam kantas.
Kiam vento blovas, kiam sunbrilas, kiam pluvas,
rigardante mondan pejzaĝon, aŭtomate mi kantas.
Eĉ kiam mi havas penigan laboron, baldaŭ mi kantos.
Kiam ajn mi estas ĝoja, kiam ajn mi estas malĝoja,
ĉiam mi vivu kun kanto kiel nun.
Kaj foje mi volus kanti vian propran kanton kun vi.

– – –
Mi renkontis Esperanton antaŭ 3 jaroj.
Kiam mi devus eniri en mezlernejon,
mi frekventis alternativan lernejon,
kaj tie en alta klaso ekzistis Esperanto-kurso
kiel paca studobjekto.
Kial mi elektis la specialan lernejon? La kialo estis ampleksa.
Sed la plej grava kialo estus, ke mi obstine gardis
mian revon al pli feliĉa vivo.- – –

– – –

Kompreneble, mi pasigis feliĉan infanecon.
Sed kiam mi eniris en elementan publikan lernejon,
mi sentis, ke mia vivo estas malfeliĉa.
Multe grandiĝis sufoka koro
kaj ankaŭ malkonteteco en la koro.
Mi ofte grumblis al miaj gepatroj :
« Mi ne volas iri al la lernejo! »
Post kelka tempo, alia vojo aperis.
Oni diras, se ni deziras ĝisoste ion ajn, tio realiĝos.
Brave, miaj gepatroj respondis mian preĝon foriri
de la sufoka lernejo.

– – –
La nova vojo estis fremda por mi.
Miaj gepatroj ligis min kun la libera lernejo en naturo,
por ke mi pli fortiĝu kaj pli feliĉe vivu en la mondo.
Mia adoleskanta tempo tiel feliĉe pasis en la lernejo.
Jes, la lernejo nomiĝas verdire « Feliĉa Lernejo ».
Tie, kokoj, hundoj, katoj saltante ludas en la monteto.
Blovanta vento kunportis fekan odoron de la bovaro,
kiun mi tre ŝatas.
Ĉirkaŭ naturo fluis tempo, kiu riĉigis mian vivon.

– – –
« Vivo mem estas bona lernejo. »
Jen, estas la ideo de Feliĉa Lernejo.
Laŭ la ideo, mi kreskis kaj mia koro malfermiĝis al la mondo.
Komuna vivo en la lernejo maturigis min socia kaj memstara.

– – –
Tiel kvinjara lerneja vivo finiĝis.
Post la diplomiĝo, mi provis perlabori
kaj vojaĝi per Esperanto.
Mi estis en Slovakio, Francio, Hungario, Prago kaj Germanio.
Per Esperanto, mi povis subrigardi diversajn vivojn.

– – –

Post la vojaĝo, mi mem decidis refoje vivi en « Feliĉa Lernejo »
dum kelkaj monatoj.
Tie mi planis havi koncentran tempon por mi
kaj perlaboris por memstari.
Tiel ĉirkaŭ ses monatoj pasis.
Iun tagon en februaro,
mia patro subite telefonis al mi kaj diris,
ke mia patrino serioze malsanas. Mi devus tuj reveni hejmen.
Li klarigis, ke ŝi ricevis juĝon, pankreata kancero en hospitalo.
En ŝia korpo jam disvastiĝis la kancero.
Eĉ sango-fluadon ŝi havis

– – –

Oni diris, ke en tiu kazo kuracado ne tiom efikus.
Tamen nia familio devis fari ion ajn por ŝi.
Dum tri monatoj kaj duono,
la vivo de nia familio multe ŝanĝiĝis, ankaŭ la mia.
Antaŭe mia patro tro multe laboris,
sed li lasis iom da laboro por zorgi ŝin.
Li legis multajn librojn vaste por helpi la kuracadon.
Pro tio, li fariĝis kvazaŭ duonkuracisto.

– – –
Miaflanke, antaŭe mi estis maldiligenta knabino,
sed pli kaj pli kapablis dommatrumi.
Ĉiutage mi faris legomsukon kaj liveris ĝin al la hospitalo.
Dume mi estis eĉ feliĉa, pro tio,
ke mi povis dediĉi la tempon por mia malsana panjo.
Mi prefere dankis ŝin, pro tio,
ke almenaŭ ĉitiel mi povis eĉ gute rekompenci al ŝi,
kiu nutris min dum longa tempo.
Ankaŭ mia juna frato, reveninte hejmen,
multe subtenis sian karan patrinon.

– – –
Ŝi mem klopodis forĵeti antaŭan malbonan vivkutimon.
Ni frue enlitiĝis, ofte trinkis akvon, eligis iom da ŝvito,
tiel kun klopodis daŭrigi sanigan kutimon.
Ni intencis sufiĉe manĝi legomojn
kaj akceptis kooperativan biologan manĝaĵon.
Jes, nia vivo alkutimiĝis al saniga menuo.
Kvankam la tempo por zorgi ŝin ne estis tiom longa,
tamen mi sentas min pli maturiĝinta dank’al ŝi.
Kaj nun mi tiom sopiras ŝin.

– – –

Mi opinias, ke Esperanto enhavas ideon de espero.
Tiusence, mi aŭdace povus diri,
ke mia familio kun unuiĝinta koro kaj espero
vivos simile kun la ideo de Esperanto.
Esperanto estas nek for, nek giganta.
Mi pensas, ke Esperanto estas en mia vivo.
Ne gravus flue paroli en Esperanto aŭ ne.
Tamen, laŭ mi, Esperanto-vivo estas vojo,
kie oni amike influas unu la aliajn
kaj tiel la mondo pli boniĝos.
Nun mi ne bone parolas Esperanton.
Sed mi deziras, ke la ideala valoro de Esperanto enmetiĝu
en mian vivon.

– – –
Baldaŭ mi vojaĝos surloken por esti pli bona homo.
Mi ĉiam ĝoje atendos renkontiĝojn kun survojaj instruistoj,
kiuj vojaĝis pli frue ol mi.
Ĝis la survojo !

Kanta, el Koreio.

—> La origina artikolo ĉe Sonĝanta Vivo, la blogo de Ana.

Freŝa vento en Esperanto

LLG staĝo,komuna foto(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

LLG-grupo (Liberaj Lernejoj por Geknaboj) estas kreita de alternativaj lernejinstruistoj antaŭ 4 jaroj. La grupo okazigis ĉi-jare la 6-an Vintran Staĝon en alternativa lernejo nomata San. Entute 39 personoj inkluzive de 9 subtenantoj partoprenis dum tri tagoj de la 15a de januaro ĝis la 17a. Michel Fontaine el Francio gvidis meznivelan kurson pere de diversaj bildoj, dancado, kantoj kaj korpaj movoj. Por komencantoj organizantoj selektis 8 specajn kartojn, kiuj estas kreitaj de Isabelle (el Grenoblo), kiu faras amuzan kurson de Esperanto en franca baza lernejo. Aliaj specifaj kursoj estis organizitaj jene : kliniko por preciza prononco. voĉfilmeto de korea tipa fabelo, konkurso de kuirado. Membroj de LLG-grupo praktikas Esperanton ne nur kiel fremdan lingvon, sed ankaŭ unu el ĉiuj efikaj iloj por alternativa vivmaniero. Pere de niaj staĝoj oni rimarkas, ke LLG-anoj akiras gravan ilon Esperanto – por ligi sian alternativan vivmanieron kun tiuj de tutmondanoj. Pro tio, nia lingvo Esperanto estas forte portebla por LLG-anoj kaj alivorte, alternativaj lernejoj en Koreio estas absolute fekundaj kampoj favore al Esperanto-movado.

LLG staĝo.tabulludo_en_EsperantoKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Antaŭ foriro Michel, fremdlanda gvidanto, insistis jene : « LLG-grupo estas freŝa vento de Esperanto. Junaj, viglaj, ambiciaj, aventuraj kaj alternativecaj estas vi. Bonvolu pacience daŭrigi vian freŝan paŝon! » Ĉiuj partoprenantoj laŭte aplaŭdis kun emocio kaj oni jam atendas sekvantan paŝon de LLG-grupo.

LLG staĝo.manlaboroKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

L’équipe de l’école alternative LLG a organisé du 15 au 17 janvier 2016 son 6ème stage d’hiver à l’école San (Corée). 39 personnes ont participé à cette rencontre dont Michel Fontaine en tant que professeur d’Espéranto du niveau intermédiaire. L’Espéranto est utilisé comme un des outils efficaces à disposition permettant de vivre de manière alternative. Pour plus de détails, voir l’article ci-dessus en Espéranto.

Michel Fontaine

LLG staĝo.ekskurso en nacia moderna muzeo(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Ŝirita koro…! Coeur déchiré… !

Karaj geamikoj,

Kia terura afero en Parizo!
Ĉiutage en Koreio la novaĵoj daŭras pri la granda mizero.

Kiel mi povus partopreni en via ŝirita koro…!
Ekde iam Francio nature fariĝis kvazaŭ dua hejmlando en mia koro.
Mi kondolencas vin kaj karesas la tristecon.
Ni, Esperantistoj neniam konsentu al la ideo de malpaculoj.
Kaj ni plantu pacarbojn plej multe kiel eble…
Francio estas nia…
Parizo estas nia…

Brakumojn,
Ana el Koreio

La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio.

Karaj samideanoj,

Pasintan someron Eo-Bourg kaj nia grupo LLG-Koreio (Alternativa lerneja grupo en Koreio) pasigis varman someron komune okazigante Someran Staĝon, kies titolo estis « Alternativaĵo & Esperanto ».
Nia grupo ankoraŭ dankas al vi ĉiuj, kiuj tre varme bonvenigis nin.
Ni ankoraŭ eĉ fieras pri nia komuna laboro.
La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio, ĉu ne?
Dank’al via bonkora decido repagi al ni sufiĉe da mono, nia klubo fabrikis broŝuron por prezenti LLG-Koreion kaj nian ĝemelan paŝon.
Mi kore bondeziras, ke nia internacia paŝo kun amikeco daŭru eterne.
Pacan saluton kaj bv. apreci ĝin!

Amike,
Ana Sonĝanta el Koreio

brochure de LLG-KoreioKlaku la bildonCliquez sur l’image

Chers samidenaoj,

L’été dernier, Eo-Bourg et notre groupe LLG-Corée (Groupe des écoles alternatives coréennes) ont passé un été chaleureux à l’occasion du Stage d’Eté, dont l’intitulé était « Espéranto & Alternatives ».
Notre groupe remercie encore tous ceux qui nous ont chaleureusement accueillis.
Nous sommes encore fiers de notre travail commun.
L’été était certainement aussi chaud que notre passion, n’est-ce pas?
Grâce à votre amicale décision de nous reverser une somme d’argent consistante, notre club a fabriqué une brochure de présentation de LLG-Corée et de notre jumelage avec le club de Bourg.
Je souhaite de tout coeur que notre démarche internationale d’amitié dure éternellement.
Salutations de paix, et appréciez notre brochure!

Amicalement,
Ana Sonĝanta, depuis la Corée.