Archives de Tag: Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, naskiĝurbo de U.E.A : la pruvo ! – (esperanta versio)

—-

(Franca versio —> Bourg en Bresse ville natale de U.E.A.  ! )

 

Hôtel Terminus CP MF« Hotelo Terminus kaj de la Paco » en Bourg-en-Bresse

Ĉi tie estis ellaboritaj kaj subskribitaj
la statutoj de la internacia organizaĵo de Esperanto

(alklaku por grandigi)

(dokumento provizita de Michel Fontaine)

(La hotelo ankoraŭ ekzistas)

—-

Monique (Monika 05) legis ĉe nia blogo la artikolon

« Où l’on apprend qu’ U. E. A. est née à Bourg ! ! ! « ,

kie oni informiĝas, ke U.E.A. naskiĝis en Bourg-en-Bresse.

Ŝi lasis al ni la jenan komenton, por akiri pliajn informojn, kiujn ni bonvole donas al ŝi, tiel kunportante la pruvon, ke U.E.A. estis ja kreita en Bourg-en-Bresse en 1908 !

« Ĉu eblas havi informojn pli precizajn pri tiu aserto ? … Eble, estas vere la preparaj laboroj … sed ŝajnas al mi ke oni devas mencii la nomon de Hodler ! Ĉiam mi sciis, ke estis Hodler, kiu fondis UEA en 1908, kaj ke la sidejo estis en Ĝenevo ! Dankon por kompletigi miajn konojn.« 

Amike Monika 05

Komplemente pri ŝia rimarko, Monika ligas ekstrakton de la artikolo Wikipedia (fr) pri Hector Hodler :

« En 1906, dum la dua tutmonda esperanta kongreso en Ĝenevo, Hodler interesiĝis pri organizadaj ideoj de “konsulsistemo“, en kiu li vidis eblecon realigi sian projekton organizi helpservon inter bonvoluloj. Estas la ĝermo de la kreado de Universala Esperanto-Asocio. (U.E.A.).

La ideo pri reto de konsuloj trovis atentan orelon ĉe Rousseau, Carles kaj Hodler, kaj oni vidis jam en 1907 grupon da 200 konsuloj. La 28-an de aprilo 1908 estis fondita Universala Esperanto-Asocio (U.E.A.). Hodler estis elektita kiel ĝenerala direktoro kaj vicprezidanto. Li iĝis prezidanto en 1919.”

Dankon pro via kontribuo, Monique.

Vi komplete pravas vin pridemandi ! Fakte, en la movado, estas ĝenerale akceptite kiel evidenta, ke Hodler fondis UEA en Ĝenevo. Tamen la statutoj de UEA estis ellaboritaj kaj de pluraj personoj, el kiuj Hodler, en iu hotelo de Bourg-en-Bresse : “Hôtel Terminus” !

Tiuj personoj alvenis ĉi tien el diversaj horizontoj por tiu grava evento pri nia internacia lingvo. Ĉu oni povas paroli pri “simplaj” preparaj laboroj ?

Ĉiaokaze tio ŝajne ne korespondas al esperanta loka memoro !

Tiu loka tradicio aŭskultindas, ĉar ĝi estas ambaŭ diskreta kaj libera je ĉia “loka ŝovinismo”. Ĝi samvaloras kiel la nediskutebla aserto, ke UEA naskiĝis en Ĝenevo. Vi certe scias ke la skribita Historio, pri multe da temoj, tre sufiĉe ofte devenas de ia … simpligado (kelkfoje ekscesa…).

Persone, mi ambicias ke la esperanta loka klubo povus iam pli bone valorigi la fakton ke Bourg-en-Bresse vere estas … la naska urbo de la internacia organizaĵo de esperantistoj !

Kompreneble, oni tute ne rajtas nei, krome, ke la centrala agado de UEA rapide foriris al Ĝenevo, nek la esencan rolon de Hodler !

Tamen la Historio meritas esti iomete reskribita.^^

Por unuaj interesaj detaloj, vi povas konsulti la esperantan artikolon de Chantal Bécheret, ĉi-tie (« Iom da loka historio« , paĝo 3, lasta paragrafo).

Sed poste vi trovos ĉi-sube LA PRUVON ke la statutoj de UEA, ne nur estis “preparitaj”, sed ankoraŭ estis subskribitaj en Bourg-en-Bresse. Mi invitas vin ekkoni sekvantan plej gravan informfonton.

– – –

servisto de l'ideo

Ekstraktoj de la libro :
« Servisto de l’ideo – 50 jaroj ĉe Universala Esperanta-Asocio – 1908 – 1958″ – Hans JAKOB
Editorado kaj antaŭparolado de Mark FETTES,
(nuntempe : prezidanto de U.E.A.)
Antwerpen – Flandra Esperanto-Ligo – 1995 – ISBN 90-71205-58-4

Libro amike pruntita de Jean-Louis GAYET

paĝoj 5 kaj 6

Eltiraĵo el la antaŭparolado de Mark Fettes : (pri Hans Jakob)

« Ĉiuj konis lin, kaj li konis ĉiujn : la familion Zamenhof, de Ludoviko ĝis Lidia, Sébert, Hodler, Privat… […] « Unu el la plej konataj gvidantoj de la movado », agnoskas la Enciklopedio. Sed la historio ne dorlotis Hans Jakob, la plej longdaŭran el ĉiuj oficistoj de UEA, la kunordiganton de la Dummilito Servo, la multjaran redaktoron de la «Jarlibro» kaj teknikan redaktoron de «Esperanto», la unuan prizorganton de la Biblioteko Hodler kaj la Libroservo, delonge kovras la vualo de forgeso. […]

La memoroj de Hans Jajob estas plurkiale rimarkindaj. Unue, temas pri vidpunkto ĝis nun nenie reprezentita en la publikaj historioj de la movado. […] Due, per la anekdotoj de homo okupata per detaloj, nia teoria scio pri UEA – la rolo de Hodler […] vestiĝas per buntaj koloroj. […] Frapas nin laste lia pasio por UEA mem, kiel organizaĵo. »

paĝo 12
« … la 28-an de aprilo 1908 estis fondita Universala Esperanta-Asocio… »

paĝo 14
« … En la dokumentoj, ankoraŭ ekzistantaj en la arkivejo de UEA, oni vidas kiel zorgeme, patience, kaj atenteme pri detaloj la duopo Hodler kaj Rousseau laboris. Pri la nomo de la infano okazis longa korespondado. Fine, el ĉiuj eblecoj, oni detenis la tri vokalojn « U.E.A. ». La fundodokumento estis subskribita en Bourg-en-Bresse, Francujo, en la stacidoma hotelo «Terminus». La du iniciatintoj, el Ĝenevo kaj Dijon respektive, renkontiĝis regule en tiu urbo.»

Terminus 2007 100 ans_v2La hotelo Terminus (foto 2007)

 (laŭ kelkaj informoj, ŝajnus ke la arkivitaj dokumentoj ĉe U.E.A., al kiuj Hans Jakob referencas, perdiĝis ekde tiam : la dokumentoj pri la fondiĝo de U.E.A. « malaperis », « ne plu ekzistas » …)

(Fakte, legeblas en 1958 en la revuo « Esperanto », 50 jarojn post la eventoj : « La dokumentoj pri la definitiva fondiĝo de U.E.A. ne plu ekzistas, bedaŭrinde. La detaloj pri la fondiĝo de U.E.A. estis pridiskutitaj, inter HOLDLER kaj Théophile ROUSSEAU en la urbo Bourg-en-Bresse, kien HODLER iris por renkonti ROUSSEAU. Ili renkontiĝis en la Hotelo Terminus, ĉe la stacidomo, kaj ĉi tie ĵetis la fondaĵojn de U.E.A. ». Sen skribitaj dokumentoj, « Esperanto » tamen donas version akordigeblan kun tiu de JAKOB.)

Hans Jakob estis la plej longdaŭra oficisto de U.E.A., la unua prizorganto de la Biblioteko Hodler kaj de la Libroservo. Lia atesto ne kontesteblas. Pli proksima kontribuanto de Hodler, laborinte dum longaj jaroj en Ĝenevo, li havis nenian kialon por inventi fiktivan rakonton pri la naskiĝo de U.E.A. en Bourg-en-Bresse.

Havinte nenian ligon ĉi tie, li tute ne intencis survalorigi ties rolon, kaj malgrandigi tiun de Ĝenevo, en la historio de la naskiĝo de UEA !

Tamen oni scias, ke tiu teksto malemfazas senintence la rolon de  tria grava iniciatinto : Victor Corsaint, posendanto de la hotelo “Hôtel Terminus”. Li ne nur provizas (verŝajne multfoje) loĝejon kaj manĝon … Li ankaŭ estas fervora esperantista soldato. En tiu epoko, multe da hotelistoj vidas kun intereso kreski la internacian lingvon !

Victor Corsain (1871-1950) 4Victor CORSAINT (1870 – 1950) –
Dokumento provizita de Michel Fontaine

« Bone… Sed, se oni konsentas ke la statutoj de U.E.A. estis elaboritaj kaj subskribitaj en Bourg-en-Bresse, tio finfine estis pro nuraj praktikaj kaŭzoj. Konsentite, tiu urbo, laŭ sia geografia situo, permesis al HODLER, veninte el Ĝenevo, kaj al ROUSSEAU, veninte el Dijon, facile renkontiĝi, kaj plue, CORSAINT oferis la loĝejon kaj la manĝon. Do HODLER kaj ROUSSEAU profitis tiujn avantaĝojn por progresigi sian sanktan laboraĵon. »

Jen tio, kion certe multe da personoj pensos aŭ diros.

Oni respondos al ili : « Neniel ! »

Jen la preciza tipo de juĝeraro, kaŭzita de anakronisma rigardo, ne historie dokumentita.

Do bezonas reordigi la aferojn.

Unue, CORSAINT ne estas simpla « esperantista ulo ». Jam en lia hotelo estis fondita, la 24an de januaro 1905, la Esperantista Grupo de Bourg-en-Bresse.

Iom da tempo poste, dimanĉon la 4an de februaro 1905, la sekretario de la Grupo, Joseph EVROT, vicliceestro de la liceo de Bourg-en-Bresse, prelegis pri Esperanto, ĉe Carriat lernejo. Laŭ la gazeto « Le Courrier de l’Ain », ĉeestis 500  personoj !

Preskaŭ ne eblas hodiaŭ imagi la forton de Esperanto en Bourg-en-Bresse en tiu epoko ! En 1906, estis … 104 esperantistoj en Bourg-en-Bresse registritaj en la listoj ! Kaj krome, ĉiuj esperantistoj ne estis oficiale enskribitaj !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Loĝantoj en 1906 (taksitaj surbaze de proksimumaj ciferoj de popolnombradoj) :
– Bourg-en-Bresse : 20 000
– Liono : 460.000 (t.e. 23 fojojn pli)

Nombroj da esperantistoj registritaj
– Bourg-en-Bresse : 104
– Liono : 583

Nombroj da esperantistoj registritaj po 1 000 loĝantoj :
– Bourg-en-Bresse : 5,2
– Liono : 1,27

La kvoto de registritaj esperantistoj estis 4 fojojn pli grava en Bourg-en-Bresse ol en Liono, kie tamen Esperanto estis tre bone enradikigita !

La progreso de Esperanto en Bourg-en-Bresse estis rimarkinda : 4 esperantistoj unu jaro pli frue ! …104 en 1906, kaj… 153 unu jaron poste…listigitaj en iu Jarlibro. Ni publikigos baldaŭ la liston de tiuj 153 samideanoj. Preskaù ĉiuj urbaj eminentuloj tie troviĝas ! …

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En tiu urbo, nediskuteble, pli ol ĉie ajn, esperantismo realigis fulman sukceson pri sia vasteco, sia intenseco, sia rapideco.

Neniu hazardo ! Estas tiu tereno, ĉi tiu tereno, kiu iĝis la  naskiĝloko de U.E.A. !

Victor CORSAINT estis kasisto de tiu Grupo, eminente rimarkinda per sia graveco kaj viveco. Ne, li ne estas ordinara ulo, li mem estas eminentulo.

La 4an de aprilo 1906, esperanta festo kunvenigis 350 personojn, ĉeestis la ĉefurbo, Akademia Inspektoro, Direktoro de Impostoj.

Dum iu kunveno, la 9an de oktobro 1906, oni parolis pri komuna ekskurso kun Lyon, Beaune, Mâcon, Le Creusot, Givors kaj ankaŭ pri kreado de « oficejo kaj konsulejo ».

Vendredon la 27an de januaro 1907 okazis Ĝenerala Asembleo de Esperanta Grupo.

En februaro 1907, la Grupo akceptis Hodler.

Dimanĉon la 21an de julio 1907, por festi la 20 jarojn de la internacia lingvo, 70 personoj partoprenis en bankedo ĉe la « Hôtel Terminus ».

La 28an de aprilo 1908 U.E.A. estis fondita.

La gazeto « Esperanto », regita de Holder, raportis en majo 1908 :

« Je la dato 28a de aprilo, ni ricevis de niaj delegitoj 59 respondojn post nia cirkulero, el kiuj 57 aprobis la provizoran regularon. Konsekvence, la projekto de regularo estis konsentita kaj U.E.A. estis fondita. »

(Oni vidas unu fojon plian, ke U.E.A. ne estis fondita de nur Hodler kaj Rousseau rendevuantaj pro praktitaj kaŭzoj en Bourg-en-Bresse : temas pri konstruo multe pli kolektiva ! …)

Ni parolu ankoraŭ unu momenton pri la antaŭsignoj de la fundiĝo de U.E.A. Théophile Rousseau « venis el Dijon » en 1908 (li ŝajne ankoraŭ aliĝis jaron 1907 en unu el esperantistaj grupoj de Liono), sed li instruas en tiu momento en la liceo de Bourg-en-Bresse ! Kaj do vere el tiu urbo li kreis reton de oficejoj : butikoj aŭ magazenoj, kie oni povis trovi dokumentaron, havi kontaktojn, same kiel oficejon de tradukado, por la ne esperantistaj komercistoj kaj industriistoj.

—-

Enciklopedio de Esperanto sciigas al ni :
« … ĝermo de U.E.A. estis la E-oficejoj, starigitaj laŭ propono de Rousseau. La unua E-oficejo estis en franca urbo Bourg en Bresse, kie vivis Rousseau, la kunfondinto de U.E.A.. »

Hm … ? … « Pruvoj ! », VERAJ historiaj pruvoj ?
Konsentite, ek al … Jen tio, kio oni povas legi la 15an de aprilo 1908, du semajnojn antaù la U.E.A. fondiĝo, en « Esperanto », la gazeto ĵuse reaĉetita de Hodler, kiu estis iĝonta la oficiala organo de la asocio naskiĝonta :

Offre emploi Bourg - Esperanto 15 avril 1908

Dungoferto en … Esperanto, venante el la Esperanto-Oficejo de Bourg-en-Bresse ! Kaj, por respondi al tiu dungoferto, bezonas skribi al la Oficejo, por Signoro Urbestro … Jes, ĉar mi forgesis precizigi, antaŭe, ke en Bourg-en-Bresse, ankaŭ la Urbestro … estas eperantisto …

La Esperanto-Oficejo de Bourg-en-Bresse jam funkciis ekde 1907. Kaj, se la unua vere estis kreita en Bourg-en-Bresse, tiom energia estis ROUSSEAU, ke aliaj oficejoj jam funkciis dum la kreo de U.E.A.

La 28an de aprilo 1908, U.E.A. ricevas « provizoran regularon ».

Tiu dokumento, kiun mi finfine povis konsulti, ankoraŭ ne en ĝia origina versio, sed tamen printita in extenso (ŝajnas, aŭ preskaŭ …), en la revuo Esperanto de la 15a de majo 1908, difinas nenian lokon por la asociejo, kaj, en tiu kampo, nur prizorgas antaŭvidi, ke la unua asocikunveno okazos dum la Universala Kongreso de Dresden, post kelkaj monatoj.

La asocio estas direktita per Komitato konsistanta el 9 personoj, elektitaj laû provizoraj kondiĉoj. Théophile ROUSSEAU kunsidas flanke de Hodler. Tio ne nur estas ĉar tie troviĝas la du plej gravaj fondintoj de U.E.A. Ankaŭ estas ĉar Rousseau estas indikita, EN LA MEM STATUTOJ DE U.E.A. , kiel « iniciatinto »  – singulare – pri la reto de Oficejoj. Cetere, tio facile konfirmiĝas en aliaj oficialaj publikaĵoj de la asocio, kiel ekzemple la Jarlibro 1908.

Tiel, do, oni pli bone ekkomprenas nun, ke Bourg-en-Bresse estis la naskiĝurbo de U.E.A. ne nur por simplaj praktikaj kaŭzoj ! …

Ĉi tie, Esperanto subite bolegis, eble pli nekredeble ol ĉie ajn. Tie naskiĝis la internacia organizado de esperantistoj.

Byalistok – Varsovio – Bulonjo-ĉe-Maro – Bourg-en-Bresse, jen la « sanktaj lokoj » de Esperanto.

Jes, kelkfoje, Historio indas esti iomete reskribita ! …

—-

Iom post iom, ĝi estos reskribita, kaj Bourg-en-Bresse retrovos la rangon, kiun ĝi meritas en la historio de nia internacia lingvo. Sekve de unuaj universalaj kongresoj, kaj de la fondiĝo de U.E.A., entute cent unu universalaj kongresoj okazis. Centoj da miloj da personoj venante el ĉiuj horizontoj renkontiĝis, interŝanĝis dank’al la lingvo iniciatita de Doktoro ZAMENHOF, ili  respektis unu la aliajn, ili estimis unu la aliajn, eĉ sufiĉe ofte ili amis unu la aliajn. Milonoj da personoj, tra sinsekvaj generacioj, partagis la grandan revon de la esperantista frateco. Vere ne estis nenio, tio, kio  estis iniciatita la 28an de aprilo 1908 en la hotelo Terminus de Bourg-en-Bresse ! …

Evidente nun apartenas al lokaj aŭtoritatoj konscienciĝi, ke ekzistis en tiu urbo historia juvelo, nekonata sed altvalore grava, en la homara evolucio, kaj dediĉi la plej grandan atenton al tiu fakto.

—-

Ĉiuj informoj en tiu artikolo, alimaniere sen fonto, devenas plej ofte de la lokaj presmedioj, ĉefe de la ĵurnalo « Courrier de l’Ain », kaj aperas en la fama verko :

1895 – 1995
100 jaroj da Esperanto
en la Rodanalpa Regiono
kaj en Saône-et-Loire
Doktoro André Védrine
Kontribuo de Ida Védrine
Eldono 2007

Antaŭparoloj kaj postparoloj de :
Pierre Janton
Profesoro en Blaise Pascal Universitato (Clermont-Ferrand)
Catherine Morlay
Docentino en Claude Bernard Universitato (Lyon I)
Claude Piron
Interpretisto ONU kaj OMS, Instruisto Ĝenevo Universitato

La foto de la hotelo en 2007 devenas de la sama verko.

Por fini, ni prezentas ĉi-sube, memore al Victor CORSAINT, du dokumentojn, pri kiuj ni ŝatas pensi, ke ili estas tute novaj, almenaŭ por niaj legantoj :

– leteron (je la 10a de septembro 1906) manskribitan de Victor Corsaint, sur leterfronta folio de la hotelo « Hôtel Terminus » (kaj pligrandigon de la leterfronto),

– la menuon de la esperantista kongreso de Bourg-en-Bresse en 1914,… kompreneble en la hotelo « Hôtel Terminus »… (tiam oni ja havis bonan apetiton …)

Corsaint lettre

Corsaint entete lettre(cliquer pour agrandir)

menu congès espérantiste de Bourg 1914

Hotel Terminus-de la PaixLa nuna hotelo Hôtel Terminus (alklaku por grandigi)
Dokumento provizita de Michel Fontaine

Necesas rimarkigi unu aferon, konklude : en la U.E.A. fondiĝoperiodo, ĉiuj ingrediencoj de la minaca « idista skismo », kiu misfunkciigis la disvolvadon de nia lingvo, jam tre klare videblas. Krome, ĉie en Eŭropo, la naciismoj signas sian kreskintan premon ; la unua monda milito proksimas.

Hodler progresigis la ideon pri esperantistaj « konsuloj », aŭditan antaŭ du jaroj de Alphonse Carles, en Universala Kongreso. Rousseau, meze de la mirinda esperanta fandujo en Bourg-en-Bresse, komencis organizi la reton de « Esperanto-Oficejoj », kiel komencon de internacia organizado.

Ni respekte salutu al tiuj du eminentaj homoj, kiuj, en tiuj entuziasmaj tempoj pri la disvolviĝo de nia internacia lingvo, sed ankaŭ en tiuj tumultaj tempoj…, ne iniciatis egoan militon, sed elektis fekundigi siajn respektivajn vidmanierojn, kunlaborinte serve de supera ideo.

Tiu respektsaluto plej grava al la esperanta frateco neniel nuligas nian memordevon rilate al niaj malnovuloj : jes, kompreneble, jes, evidente… la internacia organizado de esperantistoj naskiĝis la 28an de aprilo 1908 en la hotelo « Hôtel Terminus de la Paix » en Bourg-en-Bresse.

Estas momento, nun, pripensi organizi la oficialan celebran ceremonion pri tiu evento.

Jean-François SCHELCHER

Iel ajn kunlaboris en tiu artikolo :

– Monique ARNAUD
– Chantal BECHERET
– Michel FONTAINE
– Jean-Louis GAYET
– Michèle ORRY

Esperantigis la tekston, el la franca versio :

– Michel FONTAINE
– Michèle ORRY

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ADDENDA – PLUSOJ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1- 07/09/16

(nur en/pri la franca versio)


2- 12/09/16 – Mark Fettes, prezidanto de U.E.A. gratulas nin pro niaj esploroj, kiujn li trandonas al estraranoj de U.E.A.

3- 18/09/16 – « Ĉi tie HODLER kaj ROUSSEAU kunvenis, ripozis, kaj elpensis UEA-n.. »

terminus-parko-05_09_16-b-vgNi publikigas fotojn
de la privata parko de la Hotelo Terminus

— – –

Bourg-en-Bresse ville natale de U.E.A. : la preuve ! – (version française)

—-

(Esperanta versio : Bourg-en-Bresse naskiĝurbo de U.E.A.! )

 

Hôtel Terminus CP MFL’Hôtel Terminus et de la Paix  à Bourg-en-Bresse.

Ici furent élaborés et signés les statuts
de l’organisation internationale d’Espéranto.

(cliquer pour agrandir)

(document fourni par Michel Fontaine)

(l’Hôtel existe toujours)

—-

Monique (Monika 05) a lu sur notre blogue l’article

« Où l’on apprend qu’ U. E. A. est née à Bourg-en-Bresse ! ! ! « .

Elle nous a laissé le commentaire suivant, pour nous demander des explications complémentaires, que nous lui donnons bien volontiers, apportant ainsi la preuve qu’U.E.A. a bien été créée à Bourg-en-Bresse en 1908 !

[U.E.A.-Universala Esperanto-Asocio est l’Association Universelle d’Espéranto]

« Est-il possible d’avoir des informations plus précises sur cette affirmation… C’est peut-être bien les travaux préparatoires… mais il me semble qu’il faut mentionner le nom de Hodler ! J’ai toujours appris que c’était Hodler qui avait fondé U.E.A. en 1908 et que le siège était à Genève ! Merci de compléter mes connaissances. »

Amike Monika 05

en complément de sa remarque, Monique nous joint un extrait de l’article Wikipedia (fr) consacré à Hector Hodler :

En 1906 , lors du deuxième Congrès mondial d’espéranto à Genève , il [Hodler] s’est intéressé aux idées d’organisation d’un système de consuls dans lequel il a vu la possibilité de réaliser son projet d’organiser un service d’entraide entre des hommes de bonne volonté. C’est le germe de la création de l’Association mondiale d’espéranto (UEA) . [ … ]

L’idée d’un réseau de consuls a trouvé auprès de Rousseau, Carles et Hodler une oreille attentive et on a vu déjà en 1907 se constituer un groupe de 200 consuls. Le 28 avril 1908 a été fondée l’Association mondiale d’espéranto (UEA). Hodler a été élu directeur général et vice-président. Il en est devenu le président en 1919. »

Merci de votre contribution Monique.

Vous avez bien raison de vous interroger ! En effet, il est généralement admis comme une évidence dans « la movado » que U.E.A. a été fondée à Genève par HODLER. Pourtant, les statuts d’U.E.A. ont été élaborés par plusieurs personnes, dont HODLER, à l’Hôtel Terminus de Bourg-en-Bresse !

Ces personnes venues d’horizons différents ont convergé là pour cet évènement d’importance pour notre langue internationale. Peut-on parler de « simples » travaux préparatoires ?

Cela en tout cas ne semble pas correspondre à la mémoire espérantiste locale !

Cette dernière mérite d’être écoutée, car elle est à la fois discrète et exempte de tout « chauvinisme local ». Elle vaut bien l’affirmation péremptoire selon laquelle U.E.A. serait née à Genève !… Vous savez sans doute que l’Histoire, telle qu’elle est écrite, sur bien des sujets, procède assez souvent d’une certaine… simplification (parfois outrancière…).

Personnellement j’ambitionne que le club d’Espéranto local puisse un jour mieux mettre en valeur le fait que Bourg-en-Bresse est bien… le berceau de l’organisation internationale des espérantistes !

Bien entendu, il n’est pas question de nier, par ailleurs, que l’activité centrale d’U.E.A. s’est très vite déplacée à Genève, ni le rôle essentiel de HODLER !

Cependant, l’histoire mérite d’être un peu ré-écrite. ^^

Pour des premiers détails intéressants, vous pouvez consulter l’article en Espéranto de Chantal BECHERET, ici (« Iom da loka historio« , page 3, dernier paragraphe).

Mais, surtout, vous trouverez ci-dessous LA PREUVE que les statuts de U.E.A., non seulement ont été « préparés » , mais encore ont été signés à Bourg-en-Bresse. Je vous invite à prendre connaissance de la source suivante, de première importance.

– – –

servisto de l'ideo

Extraits du Livre :
« Servisto de l’ideo – 50 jaroj ĉe Universala Esperanta-Asocio – 1908 – 1958″ – Hans JAKOB
Editorado kaj antaŭparolado de Mark FETTES,
(actuellement : président de U.E.A.)
Antwerpen – Flandra Esperanto-Ligo – 1995 – ISBN 90-71205-58-4

(Livre amicalement prêté par Jean-Louis GAYET)

– – –

pages 5 et 6

Eltiraĵo el la antaŭparolado de Mark Fettes : (pri Hans Jakob)

« Ĉiuj konis lin, kaj li konis ĉiujn : la familion Zamenhof, de Ludoviko ĝis Lidia, Sébert, Hodler, Privat… […] « Unu el la plej konataj gvidantoj de la movado », agnoskas la Enciklopedio. Sed la historio ne dorlotis Hans Jakob, la plej longdaŭran el ĉiuj oficistoj de UEA, la kunordiganton de la Dummilito Servo, la multjaran redaktoron de la « Jarlibro » kaj teknikan redaktoron de «Esperanto», la unuan prizorganton de la Biblioteko Hodler kaj la Libroservo, delonge kovras la vualo de forgeso. […]

La memoroj de Hans Jajob estas plurkiale rimarkindaj. Unue, temas pri vidpunkto ĝis nun nenie reprezentita en la publikaj historioj de la movado. […] Due, per la anekdotoj de homo okupata per detaloj, nia teoria scio pri UEA – la rolo de Hodler […] vestiĝas per buntaj koloroj. […] Frapas nin laste lia pasio por UEA mem, kiel organizaĵo.  – Mark Fettes

Extrait de la préface de Mark Fettes : (à propos de Hans Jakob)

« Tous le connaissaient, et il connaissait chacun » : la famille Zamenhof, de Ludoviko jusqu’à Lidia, Sébert, Hodler, Privat… […] « Un des guides de la movado les plus connus », selon la Enciklopedio. Mais l’histoire n’a pas été tendre avec Hans Jakob… Le voile de l’oubli a recouvert le collaborateur d’UEA le plus longtemps en fonction, le coordinateur du « Service de guerre de UEA », le rédacteur pendant de nombreuses années du « Jarlibro » et rédacteur technique de la revue «Esperanto», le premier responsable de la bibliothèque Hodler et du Libroservo. […]

Les mémoires de Hans Jakob sont remarquables à plusieurs titres. Premièrement il s’agit d’un point de vue jusqu’ici jamais pris en compte dans les histoires publiques du mouvement espérantiste. […] Ensuite, au travers des anecdotes d’une homme soucieux des détails, notre savoir théorique sur UEA, le rôle de Hodler, […] devient plus vivant. […] Enfin, nous sommes frappés par sa passion pour UEA en tant qu’organisation. – Mark Fettes

page 12
« … la 28-an de aprilo 1908 estis fondita Universala Esperanta-Asocio… »

« … Le 28 avril 1908 a été fondée Universala Esperanta-Asocio… »

page 14
« … En la dokumentoj, ankoraŭ ekzistantaj en la arkivejo de UEA, oni vidas kiel zorgeme, patience, kaj atenteme pri detaloj la duopo Hodler kaj Rousseau laboris. Pri la nomo de la infano okazis longa korespondado. Fine, el ĉiuj eblecoj, oni detenis la tri vokalojn « U.E.A. ». La fundodokumento estis subskribita en Bourg-en-Bresse, Francujo, en la stacidoma hotelo «Terminus». La du iniciatintoj, el Ĝenevo kaj Dijon respektive, renkontiĝis regule en tiu urbo.»

« Dans les documents encore existants dans la salle d’archives de UEA, on voit avec quel soin, quelle patience, quelle attention aux détails, le duo Hodler et Rousseau travaillait. Une longue correspondance fut nécessaire pour choisir le nom de l’enfant à naître. Finalement, entre toutes les possibilités on a retenu les trois voyelles « U.E.A. ».
Les statuts ont été signés à Bourg-en-Bresse, France, à l’hôtel « Terminus» près de la gare. Les deux initiateurs, de Genève et Dijon respectivement, se rencontraient régulièrement dans cette ville .»

Terminus 2007 100 ans_v2L’hôtel Terminus (photo 2007)

(d’après certaines informations, il semblerait que les documents archivés chez UEA., auxquels se réfère Hans JAKOB, aient été « perdus » depuis : les documents relatifs à la fondation de U.E.A. « ont disparu », « n’existent plus »…)

(En effet on peut lire en 1958 dans la revue « Esperanto », 50 ans après les faits : « Les documents concernant la création définitive de U.E.A. n’existent malheureusement plus. Les détails concernant la création définitive de U.E.A. ont été discutés entre HODLER et Théophile ROUSSEAU dans la ville de Bourg-en-Bresse, où HODLER était allé rencontrer ROUSSEAU. Ils se rencontrèrent à l’Hôtel Terminus, près de la gare, et là ils jetèrent les fondations de U.E.A. » Malgré… l’absence de documents écrits…, « Esperanto » livre donc une version compatible avec celle de JAKOB.)

 

Hans JAKOB a été l’employé de U.E.A. le plus longtemps en fonction, il a été le premier à s’occuper de la Bibliothèque HODLER, et du « Libroservo ». Son témoignage est irréfutable. Plus proche collaborateur de HODLER, ayant travaillé de longues années à Genève, il n’avait aucune raison d’inventer une histoire fictive de naissance d’U.E.A. à Bourg-en-Bresse…

N’ayant aucune attache à Bourg-en-Bresse, il n’avait absolument aucun intérêt à survaloriser le rôle de cette dernière, et à amoindrir celui de Genève, dans l’histoire de la naissance de U.E.A. !

Ce que nous savons par contre, c’est que ce texte minore involontairement le rôle d’un troisième « initiateur » capital : Victor CORSAINT, propiétaire de l’Hôtel Terminus. Celui-ci ne fournit pas seulement (vraisemblablement à de multiples reprises) le gîte et le couvert… C’est aussi un fervent militant espérantiste. A cette époque, beaucoup d’hôteliers voient avec intérêt se développer la langue internationale !…

Victor Corsain (1871-1950) 4Victor CORSAINT (1870 – 1950) – Document fourni par Michel Fontaine

« Bon, alors d’accord… Mais si les statuts de UEA ont été élaborés et signés à Bourg-en-Bresse, c’est finalement (ce n’est que…) pour des raisons purement pratiques. D’accord, cette ville, de par sa position géographique, permettait à HODLER venant de Genève et à ROUSSEAU venant de Dijon de se rencontrer facilement, et de plus CORSAINT leur assurait le gîte et le couvert. HODLER et ROUSSEAU ont donc profité de ces commodités pour faire advenir leur oeuvre sacrée. »

Voilà ce que certainement beaucoup de personnes penseront ou diront.

On leur répondra : « Que nenni ! »

Voilà le type-même de l’erreur de jugement, causée par un regard anachronique, non documenté historiquement.

Il faut donc remettre les choses à leur place.

En premier lieu, CORSAINT n’est pas un simple « quidam espérantiste ». C’est déjà en son hôtel qu’est fondé, le 24 janvier 1905, le Groupe Espérantiste de Bourg-en-Bresse.

Peu de temps après, le dimanche 4 février 1905, le secrétaire du Groupe, Joseph EVROT, censeur du lycée de Bourg-en-Bresse, donne une conférence sur l’Espéranto, à l’Ecole Carriat. D’après « Le courrier de l’Ain », 500 personnes étaient présentes!

Il est presque impossible aujourd’hui de soupçonner la force de l’Espéranto à Bourg-en-Bresse à cette époque ! En 1906, il y avait… 104 espérantistes burgiens enregistrés dans les annuaires espérantistes. Encore tous les espérantistes n’étaient-ils pas officiellement inscrits !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Populations 1906 estimées sur la base de recensements, arrondies :
Bourg-en-Bresse 20 000 habitants
Lyon 460 000 habitants (23 fois plus)

Nombre d’espérantistes enregistrés :
Bourg-en-Bresse : 104
Lyon : 583

Nombre d’éspérantistes pour 1000 habitants
Bourg-en-Bresse : 5,2
Lyon : 1,27

La proportion d’espérantistes était
4 fois plus importante à Bourg-en-Bresse qu’à Lyon,
où, pourtant, l’Espéranto s’était très largement implanté !

La progression de l’Espéranto à Bourg-en-Bresse était remarquable :  4 espérantistes un an plus tôt !… 104 en 1906, et… 153 un an plus tard, répertoriés dans un Jarlibro (annuaire). Nous publierons prochainement la liste de ces 153 samideanoj. Presque tous les notables de la cité se trouvent dessus !…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(texte modifié le 07/09/16, notamment pour corriger une erreur de chiffre. Voir en fin d’article l’addendum  technique du 07/09/16 )

Dans cette ville de Bourg-en-Bresse, indiscutablement, plus que partout ailleurs, l’espérantisme a réalisé une percée proprement fulgurante par son ampleur, son intensité, sa rapidité.

Il n’y a donc pas de hasard ! C’est ce terreau, ce terreau-là exactement, qui fut le berceau de U.E.A. !

Victor CORSAINT est trésorier d’un groupe espérantiste à l’importance et à la vitalité remarquable. Non, ce n’est pas un simple quidam, c’est un personnage lui-même remarquable.

Le 4 avril 1906, une fête espérantiste réunit 350 personnes, en présence du Maire, de l’Inspecteur d’Académie, du Directeur des Contributions.

Au cours d’une réunion, le 9 octobre 1906, on parle d’une excursion en commun avec Lyon, Beaune, Mâcon, Le Creusot, Givors et aussi de la création d’un « office » et d’un « consulat ».

Le vendredi 27 janvier 1907 a lieu l’Assemblée Générale du Groupe Espérantiste.

En février 1907, le Groupe reçoit HODLER.

Le dimanche 21 juillet 1907, pour fêter les 20 ans de la langue internationale, 70 personnes participent à un banquet à l’Hôtel Terminus.

Le 28 avril 1908 U.E.A. est fondée.

La revue « Espéranto », dirigée par HODLER, rend compte en mai 1908 :

« A la date du 28 avril, nous avons reçu de nos délégués 59 réponses à notre circulaire, dont 57 acceptent le règlement provisoire. En conséquence, le projet de règlement est accepté et U.E.A. est fondée. »

(on voit une fois de plus que U.E.A. n’a pas été fondée par les seuls HODLER et ROUSSEAU se rencontrant pour des raisons pratiques à Bourg-en-Bresse : il s’agit d’une oeuvre beaucoup plus collective !…)

Parlons encore un instant des prémices à la fondation de UEA. Si Théophile ROUSSEAU « vient de Dijon » en 1908, il semble qu’en 1907 il fasse encore partie d’un des groupes espérantistes Lyonnais. Mais il enseigne à ce moment-là au lycée de Bourg-en-Bresse ! Et c’est donc bien depuis cette ville qu’il crée un réseau de « oficejoj » (« bureaux ») : boutiques ou magasins, où on pouvait trouver de la documentation, avoir des contacts, ainsi que, pour les commerçants et industriels non espérantistes, un bureau de traduction.

 

Enciklopedio de Esperanto nous apprend :

« … ĝermo de UEA estis la E-oficejoj, starigitaj laŭ propono de Rousseau. La unua E-oficejo estis en franca urbo Bourg en Bresse, kie vivis Rousseau, la kunfondinto de UEA. »

« … les « Bureaux Espérantistes », lancés sur proposition de Rousseau étaient une préfiguration de UEA. Le premier « Esperantisto-oficejo » se trouvait dans la ville française de Bourg-en-Bresse, où vivait ROUSSEAU, le cofondateur de UEA. »

Hmm…?… « Des preuves ! », des VRAIES preuves historiques ?

D’accord, allons-y… Voici ce qu’on peut lire le le 15 avril 1908, deux semaines avant la fondation de U.E.A, dans « Esperanto », le journal récemment racheté par HODLER, sur le point de devenir l’organe officiel de l’association à naître :

Offre emploi Bourg - Esperanto 15 avril 1908

Une offre d’emploi en … Espéranto, en provenance de l’Esperanto-Oficejo de Bourg-en-Bresse ! Et pour répondre à  l’offre d’emploi, il faut écrire à l’Oficejo, à l’attention de Monsieur le Maire… Oui, parce que j’ai oublié de préciser, plus haut, qu’à Bourg-en-Bresse, le maire… aussi … est espérantiste…

Le Bureau d’Espéranto (Esperanto-Oficejo) de Bourg-en-Bresse fonctionnait depuis 1907. Et, si le premier fut bien créé à Bourg, telle était grande l’énergie de ROUSSEAU, que plusieurs autres oficejoj fonctionnaient déjà au moment de la création de UEA.

Le 28 avril 1908, U.E.A est dotée de statuts provisoires (« provizora regularo »).

Ce document, que j’ai fini par pouvoir consulter, pas encore dans sa version originale, mais cependant imprimé in extenso (semble-t-il, ou pratiquement…), dans la revue Esperanto du 15 mai 1908, ne fixe aucun lieu pour le siège de l’association, et, sur ce plan, se contente de prévoir que la première réunion de l’association se tiendra au congrès universel de Dresde, quelques mois plus tard.

L’association est dirigée par un Comité composé de 9 personnes, élues selon des modalités provisoires. Si Théophile ROUSSEAU y siège aux côtés de HODLER, ce n’est pas seulement parce que nous avons là les deux plus importants fondateurs de U.E.A. C’est aussi parce que ROUSSEAU est désigné, DANS LES STATUTS-MEMES DE  U.E.A.  comme le créateur (« iniciatinto ») – au singulier – du réseau des Oficejoj. Cela se vérifie d’ailleurs aisément dans d’autres publications officielles de l’association, comme par exemple le Jarlibro 1908.

On comprend donc mieux maintenant que Bourg-en-Bresse n’a pas été le berceau de U.E.A.  seulement pour de simples raisons de commodité ! …

Ici, l’Espéranto a bouillonné soudainement, peut-être plus incroyablement que partout ailleurs. Ici est née l’organisation internationale des espérantistes.

Byalistok – Varsovie – Boulogne sur Mer – Bourg-en-Bresse,

voilà les « lieux saints » de l’Espéranto.

Oui, parfois, l’Histoire mérite d’être un peu ré-écrite !…

Peu à peu, elle sera ré-écrite, et Bourg-en-Bresse retrouvera la place qu’elle mérite dans l’histoire de notre langue internationale. Suite aux tout premiers congrès universels d’Espéranto et à la fondation de U.E.A., en tout cent un congrès universels ont eu lieu à ce jour. Des centaines de milliers de gens venant de tous les horizons se sont rencontrés, ils se sont parlé grâce à la langue initiée par le docteur ZAMENHOF, ils se sont respectés, ils se sont appréciés,  assez souvent même, ils se sont aimés. Des millions de gens, à travers les générations successives, ont partagé le grand rêve de la fraternité espérantiste. Ce n’est donc vraiment pas rien, ce qui a été initié le 28 avril 1908 à l’hôtel Terminus de Bourg-en-Bresse !…

Ils appartient évidemment maintenant aux autorités locales de se rendre compte qu’existait dans la ville un joyau historique méconnu, mais de première importance dans l’évolution de l’humanité, et d’y prêter la plus grande attention.

Toutes les informations de cet article non « sourcées » d’une autre manière proviennent le plus souvent de la presse locale, essentiellement du « Courrier de l’Ain », et figurent dans le remarquable ouvrage  :

1895 – 1995
100 ans d’Espéranto
dans la région Rhône-Alpes
et en Saône et Loire
Docteur André Védrine
en collaboration avec Ida Védrine
Edition 2007

Préfaces et posfaces de
Pierre JANTON
Professeur à l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
Catherine MORLAY
Maître de conférences à l’Université Claude Bernard (Lyon I)
Claude PIRON
Interprète ONU et OMS, Enseignant Université de Genève

La photo de l’hôtel en 2007 provient du même ouvrage.

Pour finir, nous produisons ici, en mémoire de Victor CORSAINT deux documents dont nous aimons à penser qu’ils sont inédits, au moins pour nos lecteurs :

– une lettre (du 10 septembre 1906) de la main de CORSAINT, sur papier à en-tête de l’Hôtel Terminus (et un agrandissement de l’en-tête)

– le menu du congrès espérantiste de Bourg-en-Bresse de 1914, … à l’Hôtel Terminus bien entendu… (on avait plutôt bon appétit en ce temps-là… )

Corsaint lettre

Corsaint entete lettre(cliquer pour agrandir)

menu congès espérantiste de Bourg 1914

Hotel Terminus-de la PaixL’Hôtel Terminus aujourd’hui (cliquer pour agrandir) –
Document fourni par Michel Fontaine

Il faut souligner une chose, en conclusion : dans la période de fondation de U.E.A., tous les ingrédients du menaçant « schisme idiste », qui enrayera le développement de notre langue, sont déjà très clairement en place. Par ailleurs, partout en Europe les nationalismes impriment leur pression grandissante; la première guerre mondiale n’est pas loin.

Hodler avait avancé sur l’idée des «Consuls» espérantistes, entendue deux ans auparavant de Alphonse Carles, dans un Congrès Universel. Rousseau, au sein du formidable creuset espérantiste burgien, a commencé à mettre en place le réseau des « Esperanto-Oficejoj », un début d’organisation internationale.

Rendons hommage à ces deux hommes exceptionnels, qui, en ces temps enthousiastes pour le développement de notre langue internationale, mais aussi en ces temps troubles…, n’ont pas initié de guerre d’egos, mais ont choisi de rendre fécondes leurs visions respectives, en collaborant au service d’une idée supérieure.

Cet hommage premier à la fraternité espérantiste n’annule aucunement notre devoir de mémoire envers nos anciens : oui, bien sûr, oui, évidemment… l’organisation internationale des espérantistes est née le 28 avril 1908 à l’Hôtel Terminus – de la Paix à Bourg-en-Bresse.

Il est temps, maintenant, de penser à organiser la cérémonie officielle de la commémoration de cet événement.

Jean-François SCHELCHER

Ont aussi participé, d’une manière ou d’une autre,
à l’élaboration de cet article :

– Monique ARNAUD
– Chantal BECHERET
– Michel FONTAINE
– Jean-Louis GAYET
– Michèle ORRY

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ADDENDA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1- addendum  technique du 07/09/16

Attention le chiffre de 1041 espérantistes à Bourg-en-Bresse en 1906, initialement repris d’une édition PDF du livre du docteur Védrine, élaborée hors de son contrôle, était erroné. Il fallait lire bien sûr « 104 » espérantistes.


2- 12/09/16 – Mark Fettes, président de U.E.A. nous félicite pour nos recherches, qu’il transmet aux dirigeants de U.E.A.

3- 18/09/16 – « Ici HODLER et ROUSSEAU se réunirent, discutèrent, et… inventèrent U.E.A. »

terminus-parko-05_09_16-b-vgPublication des photos
du parc privé de l’Hôtel Terminus

— – –

Ili poeziigas, la filmetoj – Ils poétisent, les vidéos

La tri poemoj deklamitaj en esperanto okaze de la festo « la printempo de la poetoj » estas nun videblaj ĉi-sube (bonvolu pardoni pro la malalta kvaliteco de la filmetoj).

Les trois poèmes déclamés en espéranto à l’occasion de la fête « le printemps des poètes » sont maintenant visibles ci-dessous (pardon pour la médiocre qualité des vidéos).

 Khamil GIBRAN – Niaj infanoj ne estas niaj infanoj

(deklamata de Jean-Louis)

 Akaki TSERETELI – Suliko (deklamata de Tea)

 Poemo de Kalman KALOCSAY (deklamata de Tom)

Ili poeziigas – Ils (elles…) poétisent.

Tea kaj Maram-al-Masri

Tea sidante ĉe Maram-al-Masri

(alklaku por grandigi – cliquez pour agrandir)

 – – –

Ni estis honoritaj akcepti en nia urbo, okaze de festivalo de poemoj, la grandan poetinon el Sirio – Maram-al-Masri.

Esperantistaj Poemoj estis legitaj de Tea kaj Jean Louis…

Ni pliparolos pri tiu evento.

Nous avons été honorés de recevoir en notre ville la grande poétesse syrienne Maram-al-Masri, à l’occasion d’un festival de poésie.

Téa et Jean-Louis ont lu des poèmes en Espéranto.

Nous reviendrons sur cet événement.

Michel Sarbach

Emission radio : Un peu d’Histoire (où l’on apprend qu’U.E.A. est née à Bourg ! ! !)

 

Note : « J’avoue avoir eu du mal à croire que Bourg-en-Bresse ait été le berceau de l’Association Universelle d’Espéranto (Universala Esperanto-Asocio) ! ! ! Pourtant, les preuves existent ! Cela fera l’objet de développements ultérieurs ! Les faits sont connus des espérantistes locaux. Les membres de l’association peuvent se reporter à ce sujet à la page 3 du « Kikeri » n° 28 daté d’avril 2015 (Iom da loka historio). La date de rédaction des statuts de U.E.A., d’après le texte de Chantal Bécheret traduit en Espéranto par Michel Fontaine, serait plutôt avril 1908 – à l’hôtel Terminus de Bourg. Mais bien entendu il y a probablement eu des réunions préparatoires. Sans doute pour cette raison Jean-Louis donne la date de 1907. Merci à ce dernier  pour cette page d’histoire locale et… internationale ! » – Jean-François

 

76. Un peu d’Histoire (30/04/15) : autour de l’année 1905 – par Jean Louis Gayet – Où l’on apprend qu’U.E.A. est née à Bourg !

Il y a 110 ans, en 1905, 30 personnes, dont le maire de la ville, se réunissent à l’Hôtel Terminus pour créer un groupe d’Espéranto à Bourg – Dont Monsieur Evrot, qui se rend par ailleurs au premier Congrès Universel d’Espéranto de Boulogne sur Mer, qui réunit la même année 688 personnes venant de plus de 20 pays (et qui voit Zamenhof recevoir la légion d’honneur des mains du Ministre de l’Instruction Publique).  A son retour du congrès, M. Evrot, enthousisate, organise à Bourg des conférence pour promouvoir l’Espéranto, qui réuniront jusqu’à… 500 personnes !… (attesté par le Courrier de l’Ain) – En 1907, c’est à Bourg que naît l’Organisation internationale de l’Espéranto, l’U.E.A. (Universala Esperanto-Asocio) Kanzono : Jacques le Puil-Lilly – Jean-Louis lit (en Français) un extrait du texte inaugural de Zamenhof au congrès de Boulogne.

 Bonus : « Relu par Claude PIRON, en Espéranto, deux minutes « mythiques » du discours de Zamenhof à Boulogne sur Mer + deux vidéos  avec Zamenhof  Klaku