Archives de Tag: Staĝo

Freŝa vento en Esperanto

LLG staĝo,komuna foto(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

LLG-grupo (Liberaj Lernejoj por Geknaboj) estas kreita de alternativaj lernejinstruistoj antaŭ 4 jaroj. La grupo okazigis ĉi-jare la 6-an Vintran Staĝon en alternativa lernejo nomata San. Entute 39 personoj inkluzive de 9 subtenantoj partoprenis dum tri tagoj de la 15a de januaro ĝis la 17a. Michel Fontaine el Francio gvidis meznivelan kurson pere de diversaj bildoj, dancado, kantoj kaj korpaj movoj. Por komencantoj organizantoj selektis 8 specajn kartojn, kiuj estas kreitaj de Isabelle (el Grenoblo), kiu faras amuzan kurson de Esperanto en franca baza lernejo. Aliaj specifaj kursoj estis organizitaj jene : kliniko por preciza prononco. voĉfilmeto de korea tipa fabelo, konkurso de kuirado. Membroj de LLG-grupo praktikas Esperanton ne nur kiel fremdan lingvon, sed ankaŭ unu el ĉiuj efikaj iloj por alternativa vivmaniero. Pere de niaj staĝoj oni rimarkas, ke LLG-anoj akiras gravan ilon Esperanto – por ligi sian alternativan vivmanieron kun tiuj de tutmondanoj. Pro tio, nia lingvo Esperanto estas forte portebla por LLG-anoj kaj alivorte, alternativaj lernejoj en Koreio estas absolute fekundaj kampoj favore al Esperanto-movado.

LLG staĝo.tabulludo_en_EsperantoKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Antaŭ foriro Michel, fremdlanda gvidanto, insistis jene : « LLG-grupo estas freŝa vento de Esperanto. Junaj, viglaj, ambiciaj, aventuraj kaj alternativecaj estas vi. Bonvolu pacience daŭrigi vian freŝan paŝon! » Ĉiuj partoprenantoj laŭte aplaŭdis kun emocio kaj oni jam atendas sekvantan paŝon de LLG-grupo.

LLG staĝo.manlaboroKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

L’équipe de l’école alternative LLG a organisé du 15 au 17 janvier 2016 son 6ème stage d’hiver à l’école San (Corée). 39 personnes ont participé à cette rencontre dont Michel Fontaine en tant que professeur d’Espéranto du niveau intermédiaire. L’Espéranto est utilisé comme un des outils efficaces à disposition permettant de vivre de manière alternative. Pour plus de détails, voir l’article ci-dessus en Espéranto.

Michel Fontaine

LLG staĝo.ekskurso en nacia moderna muzeo(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Publicités

La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio.

Karaj samideanoj,

Pasintan someron Eo-Bourg kaj nia grupo LLG-Koreio (Alternativa lerneja grupo en Koreio) pasigis varman someron komune okazigante Someran Staĝon, kies titolo estis « Alternativaĵo & Esperanto ».
Nia grupo ankoraŭ dankas al vi ĉiuj, kiuj tre varme bonvenigis nin.
Ni ankoraŭ eĉ fieras pri nia komuna laboro.
La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio, ĉu ne?
Dank’al via bonkora decido repagi al ni sufiĉe da mono, nia klubo fabrikis broŝuron por prezenti LLG-Koreion kaj nian ĝemelan paŝon.
Mi kore bondeziras, ke nia internacia paŝo kun amikeco daŭru eterne.
Pacan saluton kaj bv. apreci ĝin!

Amike,
Ana Sonĝanta el Koreio

brochure de LLG-KoreioKlaku la bildonCliquez sur l’image

Chers samidenaoj,

L’été dernier, Eo-Bourg et notre groupe LLG-Corée (Groupe des écoles alternatives coréennes) ont passé un été chaleureux à l’occasion du Stage d’Eté, dont l’intitulé était « Espéranto & Alternatives ».
Notre groupe remercie encore tous ceux qui nous ont chaleureusement accueillis.
Nous sommes encore fiers de notre travail commun.
L’été était certainement aussi chaud que notre passion, n’est-ce pas?
Grâce à votre amicale décision de nous reverser une somme d’argent consistante, notre club a fabriqué une brochure de présentation de LLG-Corée et de notre jumelage avec le club de Bourg.
Je souhaite de tout coeur que notre démarche internationale d’amitié dure éternellement.
Salutations de paix, et appréciez notre brochure!

Amicalement,
Ana Sonĝanta, depuis la Corée.

Emission radio : Minmin (2) – 29 juin 2015


« 80. Minmin à Bourg-en-Bresse (2) – 29/06/15 »

Nous retrouvons Minmim pour une deuxième émission. Elle nous raconte les raisons de son voyage en Europe, et tout particulièrement ses activités à Bourg-en-Bresse à l’occasion du stage international sur la thématiques des alternatives. Chanson : Jacques Yvart – Tuj la kampanar’ (les copains d’abord)

Ni duonfoje aŭskultas Minmin el Koreio. Ŝi klarigas la kialojn de sia alveno en Eŭropo, kaj ĉefe de siaj agadoj en Bourg-en-Bresse okaze de la internacia staĝo pri la temo alternativoj. Kanzono : Jacques Yvart – Tuj la kampanar’

Dans le journal… En la gazeto…

article Progres_20_07_2015

(Cliquer pour agrandir) – (Klaku por grandigi la artikolon)

Un tour au marché, sous… nos plus beaux atours !…

Marché de Bourg marché_déborah_1280 marché_mf

PENTAX Image

PENTAX Image

(Cliquer pour agrandir)

(Klaku)

Visite d’une boutique de commerce équitable

Epicerie solidaire

(Cliquer pour agrandir)

(Klaku)

Que voulons-nous ? La paix et l’Espéranto ! Kion ni volas? Pacon kaj Esperanton!

(Cliquer pour agrandir)

(Klaku)