Archives de Catégorie: Kantoj-Muziko

Vivanta Esperanto !

– – –

Jen omaĝo de Muzikumejo al la ĵus mortinta
Dolores O’Riordan,

per Esperanta versio de la plej konata kanto de ŝia grupo.

(esperantaj subtitoloj haveblaj per la « parametroj »)

Dankon al Fabien Tschudy, kiu sendis al mi la ligilon.

Jeff

– – –

Alia korpo falas,
malaperas infanec’.
Nin perforto silentigas:
Kiu do eraras?
Sed vidu:
jen nek mi, nek mia famili’.
En via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili ploradas.

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

Alia koro patrina
krevas ĝis la mort’.
Se perforto nin silentigas,
Ni do certe eraras…
Jen la sama afer’
el mil naŭcent dek ses,
en via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili mortadas…

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

 

Originale de « The Cranberries »

Muziko : Filip Vlček
Traduko : Barjo, Alexescomu kaj Gonzalo Moreira
Kantas : Evelyn Della Santa
Videomuntado : Pablo Busto

– – –

– – –

Publicités

Emission radio : Kanzonoj de Georges Brassens

– – –

BrassensGeorges Brassens (1921 – 1981)
– –

106. –  Kanzonoj de Georges Brassens – 26 janvier 2017

Jean-Louis Gayet respondas al speciala demando de aŭskultanto : «Kial vi publikigas, per lokalaj radiostacioj, esperantigitajn francajn kanzonojn?» – Jacques Yvart kantas «Kanto por la kampul’», esperantan version de famega kanzono de George Brassens. – La loka koruso de Viriat esperante kantas alian Brassensan kanzonon : «La kaptado de papilio».

106. – Chansons de Georges Brassens en Espéranto

Jean-Louis Gayet répond à la question d’un auditeur : pourquoi diffuser sur des radios locales des chansons françaises traduites en Espéranto ? – Jacques Yvart chante «Kanto por la kampul’ », version en Espéranto de la Chanson pour l’Auvergnat. – La Chorale de Viriat chante en Espéranto une autre chanson de Brassens : La chasse au papillon.

– – –

 La origina kanzono («Chanson pour l’Auvergnat»)

– – –

Jacques Yvart – Videosesio kaj intervjueto, ĉe Vinilkosmo

– – –

verda benk'La geamantoj sur la verda benk’ –
(Les amoureux sur les bancs publics) –
Kantas Jacques Yvart, ĉe La lernejeto
(kanzono kaj teksto)

Aĉeti KD-oj(n) de Jacques Yvart (Vinilkosmo)

 

“Hejme floras certe, sed … “

– – –

« Mi esperas, ke per via retejo, la kanzono vojaĝos
al koroj de multaj homoj trans landlimoj. »
S-ino Setsuko YAMAKAWA

– – –

 NE FORGESU FUKUŜIMA !

Hejme floras certe, sed – hejme floras certe, sed
ne okazos florfesten’ ; regas nur silent’.
Sur la tero kun venen’ , en la indigna vent’ ,
niaj floroj ĝermas kaj  jen falas en lament’.
– – –

 Hejme floras certe, sed … “

Bonvolu aŭskulti la kanzonon,
kaj pensi pri la vivo de suferantoj en Fukuŝima.
La originan kanzonon, nomitan “Hanaŭa Sakedomo”,
poemverkis, komponis kaj kantas la muzikgrupo « Kageboushi »
(esperante : « Silueto »)

(por vidi la Esperantajn subtekstojn,
alklaku la maldekstran rektangulan ikonon)
(dankon al YAMAKAWA Setsuko)

N’oublions pas Fukushima et ceux qui souffrent là-bas …
(sous-titres en espéranto réglables
en cliquant sur l’icone en forme de fleur)

 Hanaŭa Sakedomo” (origina japana versio)

– – –

Tuja japana versio

Emission radio : Si je te dis « Espéranto » – Elsendo: Se mi diras al vi la vorton « Esperanton… »

 

98. Si je te dis « Espéranto » 09/05/16

(émission en Français, avec traduction intégrale en Espéranto) « Micro-trottoir » dans le cadre du « Printemps des poètes » de Bourg en Bresse, suite. Jean-Louis demande aux participants ce qu’ils savent de l’Espéranto – Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude répondent – Chanson  : Ĵulieto par le groupe catalan « Kaj Tiel Plu »

98. Se mi diras al vi la vorton « Esperanton »… – 09/05/16

(elsendo en la franca, samtempe tute esperantigita) « Surtrotuaraj registraĵoj » kadre de la « Printempo de la poetoj » en Bourg en Bresse, sekvo : Jean-Louis demandas al ĉeestantoj, kion ili scias pri Esperanto respondis Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude – Kanzono : Ĵulieto de la kataluna grupo « Kaj Tiel Plu »

– – –

Ĵulieto (lulkanto)
(komencas je 5:37)

refreno :

Anĝelet’ dormu
belulin’ dormu
alvenas tute
plenreva la nokt’.
Blovu kandelon’,
lumigu stelon
premu okulferma
la fingron al mi.

Paĉjo por ci
estas paĉjo muzika,
tiklo-komercanto,
frenezul’,
por pentri al ci
tute bluan dometon
aŭ meti la lunon
sur la lit’.

(refreno)

Kio estas ci
ŝafistin’ aŭ princino
montar’ aŭ marbodo
kor’ de kap’ ?
Kia estos ci ?
Kie trovos mienon,
ĉi tie aŭ en
libera mond’

         – – –

Teksto : Nadau
Ea teksto : Kaj Tiel Pli
Muziko : M. Maffrand
Kantas : Kaj Tiel Pli

Lulkanto el la okcitana lingvo
http://kantaro.ikso.net/ĵxulieto
Haveblas traduko rusen

Notez l’usage (judicieux ^^) du rarissime pronom « ci ».
Notu la trafan uzon de la maloftega pronomo « ci ».

– – –

Emissions radio 85 et 88 – Radio-elsendoj 85 kaj 88

85. Au-delà du rideau de fer… – 29/10/15

Leszeck a découvert l’Espéranto à l’école. Enfant dans la Pologne communiste, l’Espéranto lui a ouvert le monde. Sans argent, il a pu voyager grâce aux espérantistes. La vie n’étant pas facile en Pologne, il est parti aux Etats-Unis. – En Ukraine, les parents de Viktor l’ont poussé à apprendre l’Espéranto pour découvrir le monde. Il a appris la langue grâce au livre d’un espérantiste aveugle qui voyageait à travers le monde. Kanzono : Ĵomart kaj Nataŝa / Pasas senzorga la viv’. Viktor parle de la guerre en Ukraine. Viktor reste optimiste (depuis sa naissance ^^) – Son conseil aux jeunes : apprenez absolument l’Espéranto; un mot par jour, pas à pas.

 

85. Trans la ferkurteno… – 29/10/15

Leszeck malkovris Esperanton en lernejo. Dum lia infaneco en la tiama komunista Pollando, Esperanto malfermis al li la mondon. Sen mono, li povis vojaĝi dank’al esperantistoj. Ĉar la pola vivo ne estis facila, li foriris al Usono. En Ukrainio, la gepatroj de Viktor puŝis lin lerni Esperanton por esplori la mondon. Li lertiĝis pri la lingvo per iu libro verkita de blinda esperantisto, kiu vojaĝis tra la mondo. Kanzono : Ĵomart kaj Nataŝa / Pasas senzorga la viv’. Viktor rakontas la ukrainan militon. Li ne perdas optimismon (ekde sia naskiĝo^^) – Lia konsilo al junuloj : absolute lernu Esperanton ; unu potagan vorton, paŝon post paŝo.

 

 

 

88. Philippe tra la mondo – 10/12/15

Philippe, espérantiste aveugle (et… positif !…) voyage à travers le monde.
(Emission tout en Espéranto)

Philippe, blinda (kaj pozitiva !) esperantisto vojaĝas tra la mondo.

 

Sur un air de Brassens : La kaptado de papili’

 

Chorale « Sur un air de Brassens » de Viriat

à la Ferme à jazz de Bourg en Bresse

le 6 décembre 2015

Emission radio – Le projet TUJ

84. Thierry Saladin présente le projet TUJ – 12/10/15

Jean-Louis interviews Thierry Saladin sur son nouveau projet TUJ. L’idée est venue d’une pétition lancée sur internet par un jeune homme avec comme objet la promotion de l’Espéranto comme langue officielle de l’Union Européenne. Le projet TUJ vise à faire connaître la langue Espéranto aux jeunes générations. Musique : Maurice Benin – La homa blovo

Jean-Louis paroligas Thierry Saladin pri lia nova projekto TUJ. La ideo aperis post peticio de juna viro, lanĉita pere de la reto, por uzi la Esperanton kiel oficiala lingvo de la Eŭropa Unio. La projekto TUJ havas la celon konatigi la esperantan al la gejunuloj. Muziko : Maurice Benin – La homa blovo