Archives d’Auteur: fabregis

La domo de Son

Certe vi memoras pri Son, kiu bele – eĉ furioze – tamburis kaj dancis, kiam ni vizitis la Feliĉan Lernejon kiel gastoj en 2017. Il ĵus sendis fotojn de la konstruata domo, kiun li instalas en sia vilaĝo Ĝeĉeon.

La plej interesa konstrumaniero, laŭ mi, estas la hejtado de la domo, tute konforma al korea tradicio hejti domojn de sub la planko. Atente rigardu la fotojn !

Foto 1 : la domo (la dua parto, iom malpli alta) ankorau ne ricevis tegilojn)

1_Sondomo

Foto 2 : ĉarpentistoj laboras. La domo preskaŭ tute konsistas el lignaĵoj anticipe preparitaj kaj kunligitaj surloke.

2_Sondomo

Foto 3 : sub iu parto de la domo aperas spaco, ankoraŭ ne fermita, kiu ricevos varman aeron de ekstera forno. Tiu spaco estos kovrita de tavoloj el argilo, kiuj fariĝos planko de la ĉambro.

3_Sondomo

Foto 4 : jen la pordo de la forno, kaj maldekstre la nigra tubo kiu eksteren kondukos la fumon.

4_Sondomo

Foto 5 : Son ĉe la pordo de la forno.

5_Sondomo

Niaj amikoj tre ŝatas dormi sur varma planko !

Michel Fontaine

Publicités

Monto Blanka 2018

Mardon la 11an de septembro, mi komencis aventuron.

Mi iris kun mia granda sako kaj montara ekipaĵo al la « Chalet du Tour » en la urbo Chamonix .

Vi povas vidi la glaĉeron « du Tour »

BlankaMonto3

Mi grimpis al alpŝirmejo « Albert 1er » (2700 metrojn altitude) kun grupo.

BlankaMonto4

Ni alvenis en rifuĝejon.

BlankaMonto5

Oni povis admiri sunsubiron.

BlankaMonto6

Matene oni marŝis sur glaĉero kun krampoŝuoj.

Oni iris al la monto « Tête Blanche » (3400 metrojn altitude), en Svislando.

Ĵaŭdon, oni revenis por ripozi en la « Chalet du Tour ».

Vendredon, ni prenis la trajnon de « les Houches » ĝis la stacio « Nid d’Aigle ». Poste, oni grimpis al la alpŝirmejo « Tête Rousse ».

BlankaMonto11

Sabaton, je la dua matene, komenciĝis la vera atako !

Oni transiris la koridoron « Le Goûter », tie, la gvidisto ordonis rapide marŝi pro danĝeraj ŝtonofaloj.

BlankaMonto12

Je la naŭa, ni baldaŭ atingos.

BlankaMonto13

Je la ĉirkaŭ 11a, hura !! Ni sukcesis !!

BlankaMonto14

BlankaMonto15

Cédric Georges.

Vizito al Madelaine

Madelaine_kun_sia_studentino_Annick

Madelaine (desktre) kaj Annick ŝia lernantino

Ĉu vi kredas, ke ŝiaj petolaj okuloj apartenas al 95 jaraĝa vizaĝo ? Oni dirus, ke ŝi neniam maljunuĝos : la menso estas klara, la parolfluo vigla, la bona sano evidenta, la humuro konstanta, la rido eksploda, la motivo pri E° daŭra. Ŝi ankoraufoje partoprenis la ĉijaran Universalan Kongreson en Lisbono. Ŝi instruis Esperanton al Annick dum 2 jaroj. Ili kune estis intervjuitaj de ĵurnalisto de loka gazeto, partoprenis radioelsendon, vizitis la staĝon en Metabief pasintan jaron…ktp…

Por malkovri ŝin pli precize, artikolo aperis en la magazino « Kikerikadoj » N°7 (en majo 2013). Vidu en la blogo de Bourg en Bresse ĉe : https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/

En sia instruado al mi – antaŭ preskaù dudeko da jaroj – ŝi aparte strikte, eĉ severe, insistis pri la ekzakta prononco de nia lingvo, kaj mi neniam bedaŭris pri tio !

Michel Fontaine.

artikolo_el_Journal_de_Saône_et_Loire

Malantaŭ la kurteno…

Okazis antaŭ kelkaj tagoj, en mia hejmurbo Chalon-sur-Saône, festivalo nome « Chalon dans la Rue », pri surstrataj artistoj. Familianoj raportis al mi la jenan spektaklon, interesan ne nur por infanoj, sed ankaŭ por ĉiuj plenkreskuloj, kiuj gardis infanan animon.

Ene de la teatrejo (vidu la foton), iuj artistoj prezentis muzeon de diversaj « legendaĵoj, fabelaĵoj » tiritajn de la verkoj de la fratoj Grimm aŭ de Charles Perrault, aŭ de Andersen, ĉiuj internacie konataj.

Mi certas, ke vi estos interesitaj konkrete vidi :

  • la festan robon de Cendrulino (vidu la foton)
  • la magian bastoneton de la feino, uzita por ŝanĝi la kukurbon en karoson,
  • la ŝuon perditan kiam Cendrulino forfuĝis de la balejo noktmeze (vidu la foton)
  • la ŝtonetojn disĵetitajn de « Eta Dikfingro » en arbaron por retrovi la vojon al sia domo,
  • unu el ambaŭ botojn de la ogro, kiuj permesis al li transpasi sep leŭgojn per unu paŝo, kaj adapteblajn al la piedo de tiu, kiu ĝin surmetis,
  • kelkajn bruligitajn alumetojn de la « Knabineto je Alumetoj ».

Ktp, ktp…vi mem kapablas krei novajn objektojn laŭ via fantazio… Kiu el vi retrovos por la muzeo la spadon de Zoro aŭ lian nigran maskon ?

Nepre vizitu la muzeon ĉe : https://www.burattini-theatreforain.com/

Michel Fontaine

La groto de Prometeo – la grotte de Promethée

 

En la profunda groto Prometeo

Unu el la plej belaj memoraĵoj pri Kartvelio situas kaj restos en la profunda kaverno « Prometeo. » , ĉe la urbo Kutaisi. Unue ni subeniris per longa ŝtuparo al la enirejo de la groto. Poste ni malrapide marŝis inter multaj naturaj skulptaĵoj, stalagtitoj kaj stalagmitoj, jen punte fajnaj, jen enormaj, agrable lumigitaj. Ni ofte levis la fotilojn, antaŭ tiom da beleco… Pierre eĉ emocie larmis, observinte tiajn mirindajn pejzaĝojn…Por eliri, ni uzis barkon kaj sekvis subteran rivereton, kiu kondukis nin eksteren…(Ĉiuj fotoj kaj filmeto ĉi tie ligitaj estis faritaj de Pierre.) Vidu aliajn retejojn pri la vojaĝo ĉe :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

 

Dans la grotte profonde de Prométhée

Un des plus beaux souvenirs de Géorgie se trouve et restera dans la caverne profonde de Prométhée, près de la ville de Kutaisi. Nous sommes d’abord descendus par un grand escalier jusqu’à l’entrée de la grotte. Puis nous avons marché lentement entre de nombreuses sculptures naturelles, stalagtites ou stalagmites, fins comme des dentelles ou énormes, agréablement éclairés. Nous avons souvent levé les appareils photo devant tant de beauté. Pierre y est même allé de sa petite larme, bouleversé par ces paysages admirables. Pour sortir, nous avons utilisé une barque, et suivi une rivière souterraine, qui nous a conduits dehors…(Toutes les photos et le petit film ci-joint ont été faits par Pierre.) Voir d’autres sites sur le voyage :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

Cédric en sia eks-liceo Sardières

Ĉiuj abonantoj de ĉi blogo jam konatiĝis kun nia nova juna samasociano Cédric, kiu eklernis esperanton de septembro 2017, kaj kiu publikigis artikolon ĉi tie mem (fine de februaro) La 24an de aprilo, li prezentis esperanton al 25 studentoj, instruataj de lia eks-profesoro (pri komunikado) Pierre Bochinsky. La celo estis eventuale doni al ili ideon por sia studfina tezo, konsistanta el prezento de ia temo al publiko ene de aŭ ekstere de la liceo. Cédric prezentis esperanton laŭ diversaj aspektoj, kaj mi montris kelkajn fotojn pri « esperantio » en la tuta mondo. Poste ni perskajpe kontaktis nian samasocianinon Ana, por montri al ĉiuj, ke esperanto konkrete efikas. Kio rezultos de tiu agado ? Ni jam scias, ke neniu studento elektos esperanton kiel temon de sia tezo. Tamen ni estos invititaj al « civitana tago » la 26an de majo, kaj al aliaj prezentadoj en la liceo.Notu, ke Ĝeraldo akompanis nin por foti kaj filmi.

Michel Fontaine

Cédric dans son ancien lycée des Sardières

Tous les abonnés à ce blog ont déjà fait connaissance avec notre nouveau jeune associé Cédric, qui a commencé à apprendre l’espéranto depuis septembre 2017, et qui à publié un article ici même (à la fin de février). Le 4 avril, il a présenté l’espéranto à 25 étudiants, enseignés par son ex-professeur (de communication) Pierre Bochinsky. L’intention était de leur donner éventuellement une idée pour leur thèse de fin d’études, consistant en la présentation d’un thème à un public à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée. Cédric a présenté l’espéranto selon divers aspects, et j’ai montré quelques photos de l’« espérantie » dans le monde entier. Ensuite nous avons contacté par skype notre associée Ana, pour montrer à tous que l’espéranto fonctionne efficacement et concrètement. Quel résultat pour cette action ? Nous savons déjà qu’aucun étudiant ne choisira l’espéranto comme thème de sa thèse. Mais nous sommes invités à une « journée citoyenne » le 26 mai, et à d’autres présentations au sein du lycée. Noter que Gérald nous a accompagnés pour faire des photos et filmer.

Michel Fontaine

Spektinda video pri Esperanto

Vi povas spekti interesindegan videon kiu prezentas la esperantan lingvon kaj priskribas ĝian historion ekde la genezo ĝis la niaepoko.

La filmo, bonkvalita kaj en la franca, estis realigita fare de jutubisto, Linguisticae, kies la jutubkanalo temas pri la lingvistiko. Unue aperis lastjare 5 etajn videojn sinksekve  kiuj nun estas kunigitaj en unu longa.

Se vi atente rigardas ĝin, eblas vidi bildon de Bourg-en-Bresse !

(Eblas elekti la esperantajn subtitolojn. Normale tio funkcias per ĉiuj retnavigiloj. Por aperigi ilin, unue alklaku la ikonon kiu agordas la parametrojn (la dentrado sube kaj desktre de la video), alklaku la sagon apud Sous-titres kaj elektu Espéranto.)

Bonan spektadon !

Régis

 

Vous pouvez regarder une vidéo très intéressante qui présente l’Espéranto et retrace son histoire depuis la genèse jusqu’à nos jour.

Le film, de très bonne qualité et en Français, a été réalisé par un Youtubeur, Linguisticae, dont la chaîne traite de linguistique. Il a publié à la suite 5 petites vidéos sur le sujet l’année dernière qui sont maintenant rassemblées dans cette longue vidéo.

Si vous la regardez attentivement, vous apercevrez une photo de Bourg-en-Bresse !

(paramétrage possible des sous-titres en Espéranto, fonctionne normalement avec tous les navigateurs : il suffit de cliquer sur l’icône en forme de roue dentée en bas à droite qui contrôle les paramètres. Ensuite, il faut cliquer la flèche à côté de Sous-titres puis de choisir Espéranto.)

Bon visionnage !

Régis