Archives de Tag: poezio

Naturon kaj homon Dio kreas, la homo poezion kaj amon kreas.

– – –


Ŝi nomiĝas JANG Yun ha, kaj, esperante, Juna.
Ŝi esperantiĝis antaŭ nelonge.
Ŝi estas instruistino en la Feliĉa Lernejo,
ĉe nia ĝemeligita korea organizaĵo LLG.

Ŝi enscenigis poezian filmeton,
kadre de la fama ĉina konkorso « Teo kaj Amo ».

Se, kiel ni, vi adoras la filmeton,
bonvolu voĉdoni, tie
(por la 15a prezentita filmeto).

Verkis la poemon : HAN Yong-un
Esperantigis la tekston : CHOE Taesok

C’est le moment de voter ! ^^
( ici – 15ème court métrage présenté)
– – –


Artisto

Mi estas mallerta pentristo.
Mi kuŝis maldorma en lito
kaj fingron surmetis surbrusten
kaj pentris la nazon kaj buŝon de vi
kaj eĉ la kavetiĝon de viaj du vangoj.
Mi tamen pentrante forviŝis centfoje la globojn de viaj okuloj,
sur kiuj ajntempe flosiĝas ridetoj.

Mi estas timema kantisto.
Najbaroj foriris, insektoj jam ĉesis ĉirpadi,
kaj volis mi kanti la kanton, kiun vi instruis,
sed kanti ne povis mi
pro timo pri kato dormema.
Mi tial kviete ĥorkantis,
jen kiam venteto ektuŝis paperon pordspacan. .

Mi ja ne talentas por iĝi lirika versisto.
Malŝatas mi skribi tiaĵon, kiel ‘plezuro’, ‘malĝojo’ kaj ‘amo’.
Deziras mi skribi tiele pri viaj vizaĝo, voĉsono kaj paŝo.
Mi skribos pri viaj loĝdomo kaj lito kaj ankaŭ ŝtoneto,
kiu troviĝas en via florbedo.

Aŭtoro: HAN Yong-un
Traduko: CHOE Taesok

– –

Emission radio : La connaissance de soi – Radio elsendo : La sinkono

– – –

Khalil-Gibran-Le-Prophete

99. La connaissance de soi – 23/05/16

(émission en Français, avec traduction intégrale en Espéranto) « Jean-Louis GAYET déclame des textes en Français, Michel FONTAINE en Espéranto. Extrait du Prophète de Khalil Gibran : « La connaissance de soi » – Extrait du Petit Prince – Chanson :  « Marĵolena », de la chanteuse belge Nicolin’.

99. La sinkono – 23/05/16

(elsendo en la franca, samtempe tute esperantigita) « Jean-Louis GAYET deklamas, en la franca, poetikajn tekstojn, Michel FONTAINE la samajn, esperantigitaj. Eltiraĵo el « La Profeto » de Khalil Gibran : « La sinkono » – Eltiraĵo el « La Eta Princo » – Kanzono : « Marĵolena » de la belga kantistino Nikolin’.

Ili poeziigas, la filmetoj – Ils poétisent, les vidéos

La tri poemoj deklamitaj en esperanto okaze de la festo « la printempo de la poetoj » estas nun videblaj ĉi-sube (bonvolu pardoni pro la malalta kvaliteco de la filmetoj).

Les trois poèmes déclamés en espéranto à l’occasion de la fête « le printemps des poètes » sont maintenant visibles ci-dessous (pardon pour la médiocre qualité des vidéos).

 Khamil GIBRAN – Niaj infanoj ne estas niaj infanoj

(deklamata de Jean-Louis)

 Akaki TSERETELI – Suliko (deklamata de Tea)

 Poemo de Kalman KALOCSAY (deklamata de Tom)

Ili poeziigas – Ils (elles…) poétisent.

Tea kaj Maram-al-Masri

Tea sidante ĉe Maram-al-Masri

(alklaku por grandigi – cliquez pour agrandir)

 – – –

Ni estis honoritaj akcepti en nia urbo, okaze de festivalo de poemoj, la grandan poetinon el Sirio – Maram-al-Masri.

Esperantistaj Poemoj estis legitaj de Tea kaj Jean Louis…

Ni pliparolos pri tiu evento.

Nous avons été honorés de recevoir en notre ville la grande poétesse syrienne Maram-al-Masri, à l’occasion d’un festival de poésie.

Téa et Jean-Louis ont lu des poèmes en Espéranto.

Nous reviendrons sur cet événement.

Michel Sarbach