Archives d’Auteur: jeff

PrezidAnta vojaĝo ^^ – Voyage présidentiel ^^

 

Alvenante Koreion 2017(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

 

Nia kara prezidAnto ^^ Michel Fontaine ĵus alvenis Koreion. Li estis bonvenigata, flughavene, de Diablo, Boli, Heri, Hangeol, Nami kaj Ana. Sufiĉe baldaŭ, pluraj BeB-klubanoj ankaŭ vojaĝos ĝis Koreio. Dankon Ana (kaj Miori) pri la novaĵoj. Feliĉan restadon al Michel !

Notre cher président Michel Fontaine vient d’arriver en Corée. Diablo, Boli, Heri, Hangeol, Nami et Ana l’ont accueilli à l’aéroport. D’ici quelque temps, plusieurs membres d’Espéranto Bourg-en-Bresse se rendront eux aussi au « pays du matin frais ». Merci Ana (et Miori) pour les nouvelles. Heureux séjour à Michel !

 

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo – Soirée heureuse chez Gérald

 

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo.

Invitite de Geraldo, pluraj membroj de la marda kurso « praktika » retroviĝis en la ĵurasa vilaĝo « Villechantria », kie li loĝas en vastega kaj belega bieno…

Ĉar li kantigas nin ĉiumonate dum la kurso, ritme de sia banĵo, li oportune deziris, ke ni kantu ĉirkaŭ « tendara fajro ».

La kantoj varmigis la korojn, kaj la fajro la korpojn.

Fakte, ia norda malvarma vento blovis, sed ne sukcesis estingi feliĉan etoson…Pluraj liaj amikoj ĉeestis por partigi bongustaĵojn kaj bontrinkaĵojn.

Dankon, Geraldo, ili certe revenos !

Michel Fontaine

Soirée heureuse chez Gérald

Invités par Gérald, plusieurs membres du cours de pratique de la langue du mardi se sont retrouvés dans son très vaste et superbe domaine, dans le village jurassien de Villechantria.

Comme il nous fait chanter chaque mois pendant le cours, au rythme de son banjo, il souhaitait fort opportunément que nous chantions autour d’un feu de camp.

Les chants réchauffèrent les coeurs, et le feu réchauffa les corps.

En fait, une espèce de froid vent du nord soufflait, mais il n’a pas réussi à éteindre l’ambiance heureuse… Beaucoup de ses amis étaient présents pour partager bonnes victuailles et délicieux breuvages…

Merci, Gérald, certainement ils reviendront !

Michel Fontaine

 

Se vi volas kanti, kantuSe vi volas kanti, kantu

(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

Tea kantis kartveleTea kantis kartvele

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (8) – Gastronomie coréenne (8) : Kimchi !

– – –

8 - Kimchi 1

– – –

8 - Kimchi 2– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «Kimchi».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

김치

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 08
Gastronomie coréenne – 08
(esperante kaj france)
김치 – Kimchi – Kimĉio

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «Kimchi» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (6) – Gastronomie coréenne (6) : Talgyal-yachaetchim

– – –

6a

– – –

6b– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «talgyal-yachaetchim».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

달걀 야채 찜

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 06
Gastronomie coréenne – 06
(esperante kaj france)
달걀 야채 찜 – Talgyal-yachaetchim – Talgjal jaĉeĉim

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «talgyal-yachaetchim» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –

Emission radio : Une brève histoire de l’Espéranto (7) – Radio-elsendo : Mallonga historio de Esperanto (7)

– – –

Zamenhof-TomboVarsovio – La tombo de L. L. Zamenhof, kreinto de Esperanto

(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

– – –

HE07. Mallonga historio de Esperanto (7) – 07/06/17
La 1914a kastastrofo

(elsendo aŭdebla en la franca, kaj esperante – Tom kompilis dokumentojn) – Jean-Louis akceptas Michel Fontaine kaj Tom, arkeologiston, historiiston kaj lokan esperantiston, kiu prezentas kelkajn elsendojn pri historio de Esperanto.

Unu plia sekvo de la pariza malfeliĉa “fulmokongreso” en 1914: kio okazis al Zamenhof en ĉiuj tiaj cirkonstancoj ? Survoje al Parizo, kiel Polo, li kun la edzino retroviĝas en Kolonjo (Köln), t.e. en malamika germana lando, en la ĝusta momento de la militdeklaro. Ili provas retrajni al Pollando, sed jam tro malfruis ! Jam blokitis la landlimo ! Pere de Berlino, ili trajnas al Danio (tiame neŭtrala), kaj uzas “nordan vojon”: Svedio, Norvegio, kaj Sankt-Peterburgo. Jam fragiliĝis la sano de Zamenhof. Li mortos kiam nure 60jara, en 1917. Laŭ la movada “legendo” , lia ĉagreno kaŭzita de la milito neneglekte rolis en lia tro frua forpaso..

 

HE07. Une brève histoire de l’Espéranto (7) – 07/06/17
La catastrophe de 1914

Encore une conséquence du malheureux congrès-éclair de 1914 : et Zamenhof dans tout ça ? Polonais, il se retrouve avec son épouse à Cologne (Köln), en terre allemande ennemie, au moment de la déclaration de guerre. Ils essaient de prendre le train pour retourner en Pologne, mais trop tard ! La frontière était bloquée ! Via Berlin, ils se rendent au Danemark (alors pays neutre), puis prennent « la route du Nord » : Suède, Finlande, puis Saint-Petersbourg. La santé de Zamenhof est fragile. Il mourra à 60 ans en 1917. Selon la « légende » de la movado, le chagrin causé par la guerre joua un rôle non négligeable dans cette issue fatale…

– – –

– – –

Pluso : reta versio de la ekspozicio de Espéranto Bretagne kaj  Espéranto France

« La rolo de Esperanto dum la unua mondmilito » – PDF-formato – franca teksto.

Bonus : version internet de l’exposition de Espéranto-Bretagne et Espéranto France

« Le rôle de l’Espéranto pendant la première guerre mondiale – Format PDF

Partie 1 : l’espéranto et l’armée avant la guerre

 

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (5) – Gastronomie coréenne (5) : talgyal shigeumchi-mari

– – –

5 - talgyal-shigumch-imari1

– – –

5 - talgyal-shigumch-imari2– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «talgyal shigeumchi-mari-n ».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

달걀 시금치말이

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 05
Gastronomie coréenne – 05
(esperante kaj france)
달걀 시금치말이 – talgyal shigeumchi-mari – Talgjal ŝigmĉi-mari

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «talgyal shigeumchi-mari» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –

« Teo kaj amo » en Bourg-en-Bresse…

– – –

Ĝoja intervjuasĜoja intervjuas, okaze de la 2004-a Pekina UK

– – –Teo Zoom 2017(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

– – — –

Raporto pri la vespero « teo kaj amo ».

Okazis la 18an de majo projekcio de kelkaj filmetoj, kiuj partoprenis la tutmondan ĉinan konkurson « teo kaj amo ».

http://english.china.com/special/tealove/esperanto/?qq-pf-to=pcqq.c2c#

Tio okazis en la kulturcento « Zoom » de Bourg en Bresse, kiu specialiĝis pri mallongaj filmoj.

Ĉirkaù 35 personoj cxeestis, el kiuj kvino da neesperantistoj. Plejparto de membroj de nia klubo ĉeestis. Notindas, ke 5 esperantistaj geamikoj veturis el Liono por ĉeesti.

La kondicxoj de la projekciado estis tre bonaj (granda ekrano, senluma cxambro, favora sonsistemo, profesia projekciisto…). Domagxe, la perskajpa kontakto kun Ĝoja, ĵurnalistino de Ĉina Radio Internacia, respondeculino de la konkurso, nur parte sukcesis, pro manko de potenco de la reto en la projekciĉambro.

Plej multaj ĉeestantoj ŝovine (^^) elektis la nuran elfrancian filmeton « Magia Teo » (8a el la eŭropaj filmetoj prezentitaj en la ĉisupra retejo).

Post la prokekciado, telero plena je bongustaĵoj atendis ĉiujn.

Dankon al Ĝoja, kiu bonvole pruntesendis al ni dekkvinon da verkoj, inter la 77 ricevitaj.

Michel Fontaine

Une agréable soirée.

S’est tenue le 18 mai dernier une projection de quelque petits films ayant participé au concours international chinois : « Thé et Amour ».

http://english.china.com/special/tealove/esperanto/?qq-pf-to=pcqq.c2c#

Ça s’est passé au Zoom, centre culturel de Bourg, qui s’est spécialisé dans les courts métrages.Environ 35 personne étaient là, parmi lesquels une demi-dizaine de non esperantophones.Presque tous les membres de notre club étaient présents.A noter que 5 espérantistes lyonnais ont fait la route.

Les conditions de la projection ont été très bonnes : grand écran, salle sombre, son favorable, projectionniste professionnel…. Dommage que le contact par skype avec Ĝoja, journaliste de la Radio Chinoise Internationale, responsable du concours, n’ait pas été totalement satisfaisant par manque de puissance du wifi dans la salle.

La plupart des spectateurs ont préféré par chauvinisme (^^) le seul film français « Thé Magique » (le 8ème des films européens présentés dans le site ci-dessus).

Après la projection, une assiette gourmande attendait tout le monde.

Merci à Ĝoja, qui a accepté de nous prêter une quinzaine d’œuvres sur les 77 qu’elle a reçues.

Michel Fontaine