Archives de Tag: Nepalo

Internacia solidareco + Loka laboro = « Esperanta fontoŝtono » kaj Flua akvo.

 

simjung nepalo

Simjung, Nepalo.

(Inaŭguro -Alklaku por grandigi)

– –

« Esperanta » fontoŝtono…

gogompani

Gogompani, la vilaĝo, kie lokiĝas la fontoŝtono.

fontaine-esperanto

« Esperanta » fontoŝtono

– – –

Gekaraj,

Antaŭ lia foriro al Nepalo, Thierry, aktivulo de la asocio « MANOJ », sendis al ni novajn fotojn de fontoŝtonoj…

Ĉi supre, tiu konstruita dank’al la mono kolektita de nia klubo!

Je nia nomo al ĉiuj partoprenintoj, niajn gratulojn, kuraĝigojn, kaj solidarajn salutojn !

Pliaj novaĵoj estas atendataj en decembro …

Michel Sarbach

 

Koncerto por helpi la Nepalo

Karaj samideanoj

Pluraj membroj de Espéranto-Bourg vojagxis al Nepalo dum la jxus pasintaj jaroj kaj teksis ligojn kun cxi lando kaj gxiaj logxantoj. La sekvoj de la tertremo (aprile 2015) ankoraù daùras kaj ankoraù longtempe daùros.

Por nenion forgesi, E°Bourg koncerton preparas, kies detalojn en la kunligita afisxeto vi trovos. Cxiuj profitoj de cxi agado estos resenditaj al veraj bezonajxoj.

Ekde nun, bv memoru la daton : dimancxon 6an de decembro 2015 je la 16a (en la koncertejo « Ferme à Jazz », en la avenuo Bad-Kreuznach). Al la plezuro kanti « Brassens-ajxojn » (iomete en esperanto, plejparte en la franca), ni aldonos la gxojon helpi nepalajn amikojn.

Michel FONTAINE

Afiŝo_concerto_brassens_Nepalo_ 20158_minKlaku la bildonCliquez sur l’image

Chers samidenaoj,

Plusieurs membres d’Espéranto-Bourg, se sont rendus au Népal ces dernières années et ont tissé des liens avec ce pays et ses habitants. Les conséquences du tremblement de terre (avril 2015) sont encore là et dureront encore longtemps.

Pour ne pas oublier, E°Bourg organise un concert, dont vous trouverez les détails sur l’affichette ci-jointe. Tous les bénéfices de cette action seront transmis à de vrais besoins.

D’ores et déjà retenez la date du dimanche 6 décembre 2015 à 16h (à la Ferme à Jazz, avenue de Bad-Kreuznach). Au plaisir de chanter Brassens (un peu en espéranto, beaucoup en français), nous ajouterons la joie d’aider nos amis népalais.

Michel FONTAINE