Archives de Catégorie: poésie

Eble, iutage… – Un jour, peut-être…

– – –

« Unua-de-aprila artikolo »…
Tamen… Eble, iutage…
Dankon al Fabien TSCHUDY, kiu transdonis la videon.

– –

Publicités

Naturon kaj homon Dio kreas, la homo poezion kaj amon kreas.

– – –


Ŝi nomiĝas JANG Yun ha, kaj, esperante, Juna.
Ŝi esperantiĝis antaŭ nelonge.
Ŝi estas instruistino en la Feliĉa Lernejo,
ĉe nia ĝemeligita korea organizaĵo LLG.

Ŝi enscenigis poezian filmeton,
kadre de la fama ĉina konkorso « Teo kaj Amo ».

Se, kiel ni, vi adoras la filmeton,
bonvolu voĉdoni, tie
(por la 15a prezentita filmeto).

Verkis la poemon : HAN Yong-un
Esperantigis la tekston : CHOE Taesok

C’est le moment de voter ! ^^
( ici – 15ème court métrage présenté)
– – –


Artisto

Mi estas mallerta pentristo.
Mi kuŝis maldorma en lito
kaj fingron surmetis surbrusten
kaj pentris la nazon kaj buŝon de vi
kaj eĉ la kavetiĝon de viaj du vangoj.
Mi tamen pentrante forviŝis centfoje la globojn de viaj okuloj,
sur kiuj ajntempe flosiĝas ridetoj.

Mi estas timema kantisto.
Najbaroj foriris, insektoj jam ĉesis ĉirpadi,
kaj volis mi kanti la kanton, kiun vi instruis,
sed kanti ne povis mi
pro timo pri kato dormema.
Mi tial kviete ĥorkantis,
jen kiam venteto ektuŝis paperon pordspacan. .

Mi ja ne talentas por iĝi lirika versisto.
Malŝatas mi skribi tiaĵon, kiel ‘plezuro’, ‘malĝojo’ kaj ‘amo’.
Deziras mi skribi tiele pri viaj vizaĝo, voĉsono kaj paŝo.
Mi skribos pri viaj loĝdomo kaj lito kaj ankaŭ ŝtoneto,
kiu troviĝas en via florbedo.

Aŭtoro: HAN Yong-un
Traduko: CHOE Taesok

– –

Emission radio : Si je te dis « Espéranto » – Elsendo: Se mi diras al vi la vorton « Esperanton… »

 

98. Si je te dis « Espéranto » 09/05/16

(émission en Français, avec traduction intégrale en Espéranto) « Micro-trottoir » dans le cadre du « Printemps des poètes » de Bourg en Bresse, suite. Jean-Louis demande aux participants ce qu’ils savent de l’Espéranto – Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude répondent – Chanson  : Ĵulieto par le groupe catalan « Kaj Tiel Plu »

98. Se mi diras al vi la vorton « Esperanton »… – 09/05/16

(elsendo en la franca, samtempe tute esperantigita) « Surtrotuaraj registraĵoj » kadre de la « Printempo de la poetoj » en Bourg en Bresse, sekvo : Jean-Louis demandas al ĉeestantoj, kion ili scias pri Esperanto respondis Jean-Paul, Albert, Christiane, Claude – Kanzono : Ĵulieto de la kataluna grupo « Kaj Tiel Plu »

– – –

Ĵulieto (lulkanto)
(komencas je 5:37)

refreno :

Anĝelet’ dormu
belulin’ dormu
alvenas tute
plenreva la nokt’.
Blovu kandelon’,
lumigu stelon
premu okulferma
la fingron al mi.

Paĉjo por ci
estas paĉjo muzika,
tiklo-komercanto,
frenezul’,
por pentri al ci
tute bluan dometon
aŭ meti la lunon
sur la lit’.

(refreno)

Kio estas ci
ŝafistin’ aŭ princino
montar’ aŭ marbodo
kor’ de kap’ ?
Kia estos ci ?
Kie trovos mienon,
ĉi tie aŭ en
libera mond’

         – – –

Teksto : Nadau
Ea teksto : Kaj Tiel Pli
Muziko : M. Maffrand
Kantas : Kaj Tiel Pli

Lulkanto el la okcitana lingvo
http://kantaro.ikso.net/ĵxulieto
Haveblas traduko rusen

Notez l’usage (judicieux ^^) du rarissime pronom « ci ».
Notu la trafan uzon de la maloftega pronomo « ci ».

– – –

« Radio Bourg en Bresse Internationale » – « Internacia Bourg en Bresse Radio »

red_logo

97-c.  – « Internacia Bourg en Bresse Radio »

Radio Dreyeckland, (« la radio en angulo de 3 landlimoj » : Germanio, Francio, Svisio), aperinte en 1977, elsendas en suduesta Germanio (Freiburg en Brisgau, Lahr, Müllheim/Neuenburg, Staufen/Bad Krozingen). En ĉi radio, libera kaj civitana, funkcias ĉiujn 2 semajnojn « Esperanto-Magazin’», sesdekminuta elsendo por disvastigi Esperanton, do precipe en la germana, prezentita de Konrad, kaj agrabligita de kanzonoj en esperanto.

En sia elsendo la 14an de majo, « Esperanto Magazin’ » unue menciis la germanan kongreson de Esperanto, kiu disvolviĝas en Muniko.

Poste, je la 26a minuto kaj 45 sekundoj de la elsendo, Konrad anoncas (en la germana), ke la venonta dua dekminuta temo okazos pri la siria poetino Maram-al-Masri, kaj iomete prezentas ŝin. Je la 38a minuto, post kelkaj muzikaĵoj, ni povas aŭdi en esperanto la voĉojn de Michel FONTAINE kaj Catherine RATTON. Niaj germanaj samideanoj komplete  reelsendis nian elsendon  « n° 97 du 25/04/16 : poemoj de Maram-al-Masri tradukitaj en Esperanton ».

Jam unufoje okazis tio, kiam nia elsendo pri nia amiko Miaohui estis internacie aperinta en la esperanta portalo « Studio ». Jen ĉifoje elsendo de nia asocio aŭskulteblas en germana radiostacio. Ĉu ni ekalkutimiĝus al tia internacieco ?

(aŭskultu la elsendon de Radio Dreyeckland)

– – –

Article Esperanto Aktiv'(klaku la bresan kokidon ^^ por legi la intervjuon  de Jeff)

Nia radioelsendo estis rimarkita ankaŭ de Esperanto-France. En sia elektronika letero « Esperanto Aktiv’ », de aprilo 2016 (dissendita po 4000 ekzempleroj), Sylvain BARRIER intervjuas Jean-François SCHELCHER pri la radioserio « Langoj malligiĝas », kies ekzisto  baldaŭ atingos 7 jarojn. Tia aĝo oportune favoras al novaj aventuroj…ankoraŭ pli internaciaj…

 

97-c.  – « Radio Bourg en Bresse Internationale »

Radio Dreyeckland, (« la radio du coin des trois frontières » : Allemagne, France, Suisse), née en 1977, émet sur le Sud-Ouest de l’Allemagne (Freiburg en Brisgau, Lahr, Müllheim/Neuenburg, Staufen/Bad Krozingen). Cette radio libre et citoyenne diffuse tous les 15 jours « Esperanto-Magazin’ », une émission de 60 minutes de popularisation de l’Espéranto, donc essentiellement diffusée en Allemand, animée par Konrad, entrecoupée de chansons en Espéranto.

Dans son émission du 14 mai dernier, « Esperanto Magazin » couvre tout d’abord le congrès allemand d’Espéranto, qui se déroule à Munich.

A 26:45 de l’émission, Konrad annonce (en Allemand), pour la deuxième partie de l’émission, un sujet à venir de 10 minutes sur… la poétesse syrienne Maram-al-MASRI, et procède à une petite présentation de l’écrivaine. A 38:00, après quelques morceaux de musique, nous retrouvons (en Espéranto) les voix de… Michel FONTAINE et de Catherine RATTON. Nos samideanoj allemands ont rediffusé intégralement notre émission « n° 97 du 25/04/16 : poemoj de Maram-al-Masri tradukitaj en Esperanton ».

Après l’émission concernant notre ami Miaohui, internationalement diffusée par le portail espérantiste « Studio », une émission de notre club de Bourg peut donc être écoutée sur une station allemande. On commencerait presqu’à prendre goût à cette internationalisation…

(écouter l’émission de Radio Dreyeckland)


 

Article Esperanto Aktiv'(cliquer le poussin de Bresse ^^ pour lire l’interview de Jeff)

Notre émission a aussi été repérée par Espéranto-France. Dans la lettre électronique « Esperanto Aktiv » datée d’avril 2016 (4000 exemplaires diffusés), Sylvain BARRIER procède à une interview de Jean-François SCHELCHER, à propos de notre émission de radio « Les langues se délient », qui va bientôt atteindre sa 7ème année d’existence. 7 ans, un bel âge pour partir vers de nouvelles aventures !… encore plus… internationales…

Radio-elsendo : Solidareco-mesaĝo al niaj mezorientaj samideanoj. – Emission radio – Message à nos frères et soeurs espérantistes du Moyen Orient

Maram 2
تصل عارية
إلى قمم جبال سورية
و في مخيمات  اللاجئين
أقدامها تغرس في الوحل
أيديها تتشقق من البرد والتعذيب
ولكنها تتقدم

Elle va nue, la liberté,
sur les montagnes de Syrie
dans les camps de réfugiés.
Ses pieds s’enfoncent dans la boue
et ses mains gercent de froid et de souffrance.
Mais elle avance.

(lire tout le poème en Français)


– – –

Iras nude la libero

Sur siriaj montaroj

En kampoj de rifuĝintoj.

En koton sinkas la piedoj.

Fendetiĝas la manoj

Pro frosto kaj sufero.

Sed ŝi antaŭeniras.

(legu pli, esperante)


– – –

97. Poemoj de Maram-al-Masri tradukitaj

en la francan kaj en Esperanton – 25/04/16

(elsendo aŭdebla 100 % esperante) – Michel Fontaine kaj Catherine Ratton sciigas nin pri la siria poetino Maram al-Masri. Ili duvoĉe legas (en Esperanto kaj en la franca) kvin mirindajn poemojn de Maram. Temas pri : milito, virinoj, libereco. Tiu radio-elsendo estas nia solidareco-mesaĝo al ĉiuj niaj mezorientaj samideanoj. Ni scias kiom ili suferas. Ili devas scii, ke ni pensas al ili. Pere de ĉiuj rimedoj permesitaj de moderna teknologio, bonvolu partopreni por ke ĉi-tiu mesaĝo atingu ilin.

Plusoj (sube) :

  1. Poemo « Iŝi » (« Elles »)
  2. Intervjuo (en la franca) de Maram-al-Masri, de Fulvio Caccia, kadre de televida elsendo de « L’Observatoire de la diversité culturelle », dissendita de la TV stacio « TVM Est Parisien ».
  3. La sama intervjuo :  skribita kaj esperanta versio (transskribis kaj esperantigis Michel Fontaine).
  4. PDF-libreto : la poemoj legitaj dum la radio-elsendo (Eo) (ĉiuj rajtoj pri la tekstoj apartenas al Maram-al-Masri)

Tute esperanta versio – Version 100 % Espéranto


– – –

Esperanta versio

+ plia franca voĉo dum la deklamoj de la poemoj

Version En Espéranto + voix « off » française pour les poèmes

 

97. Poèmes de Maram-al-Masri traduits

en Français et en Espéranto – 25/04/16

Michel Fontaine et Catherine Ratton nous font découvrir la poétesse syrienne Maram-al-Masri. Il nous lisent à deux voix (en Espéranto et en Français) cinq très beaux poèmes de Maram, avec comme thèmes : la guerre, les femmes, la liberté. Cette émission est notre message de solidarité avec tous les espérantistes du Moyen-Orient. Nous savons combien ils souffrent. Ils doivent savoir que nous pensons à eux. S’il vous plaît, par tous les moyens permis par la technique moderne, participez tous à ce que ce message leur parvienne !

Bonus (ci-dessous) :

  1. Poème « Iŝi » (« Elles »)
  2. Interview (en Français) de Maram-al-Masri par Fulvio Caccia, dans le cadre d’une émission télévisée de « L’Observatoire de la diversité culturelle », diffusée sur la chaîne « TVM Est Parisien ».
  3. La même interview, sous forme écrite, et en Espéranto (transcription et traduction Michel Fontaine).
  4. Livret PDF des poèmes en Espéranto lus dans l’émission (tous droits réservés à Maram-al-Masri).

 

– – –

Iŝi (elles)

– – –

Mi vidis iŝin kun kaŝitaj bluaj ekimozoj

Sur la vizaĝo

Iŝiajn vundojn inter gamboj

Iŝian rideton lacan

Iŝian kaptitan revon

Iŝiajn mutajn vortojn

Mi vidis ĉiujn preterpasi surstrate,

Kiel animoj nudpiedaj,

Retroen rigardante,

Time, ke iŝi estus sekvitaj de la tempestaj piedoj,

Ŝtelistinoj de luno,

Iŝi preterpaŝas kun masko de ordinaraj virinoj.

Neniu kapablas rekoni iŝin

Krom tiuj, kiuj similas.

– – –

(esperantigis Michel Fontaine,

li tute preferis uzi la neologismojn “iŝi”, “iŝia”, “iŝiaj”,

kiuj pli bone kongruas kun la temo, kaj la stilo de Maram)

(kvankam ne tre kongruas kun la Fundamento,

tiun solvon proponis Kálmán Kalocsay kaj Gaston Waringhien)

 – – –

 

Intervjuo de Maram-al-Masri

ĉe la televida stacio TVM Est Parisien –

(en la franca)

  – – –

Klarigoj pri staĝo

Intervjuo de Maram-al-Masri

ĉe la televida stacio TVM Est Parisien –

Esperanta skribita versio

  – – –

PDF – libreto :

la poemoj legitaj dum la radio-elsendo (Eo)

Klarigoj pri staĝo

(alklaku)

(ĉiuj rajtoj pri la tekstoj apartenas al Maram-al-Masri)

  – – –

Ili verkis ĉi-tiun radio-elsendon :

Michel FONTAINE, Catherine RATTON, Jean-François SCHELCHER, kaj Pauline LAGACHE, reĝisorino ĉe Radio-B en Bourg en Bresse

Esperanta versio – « IRAS NUDE, LA LIBERO…. »

Arriva nuda la libertaBela kaj esprima kovrilo, en la itala.


– – –Iras nude, la libero

– – –

Iras nude la libero

Sur siriaj montaroj

En kampoj de rifuĝintoj.

En koton sinkas la piedoj.

Fendetiĝas la manoj

Pro frosto kaj sufero.

Sed ŝi antaŭeniras.

– – –

Ŝi preterpasas kun infanoj

Alkroĉitaj al brakoj.

Ili survoje falas.

Sed ŝi antaŭeniras.

– – –

Oni rompas al ŝi la piedojn,

Sed ŝi antaŭeniras.

Oni tranĉas al ŝi la gorĝon

Sed ŝi plue kantadas.

– – –

Maram al-Masri,

Elle va nue la liberté,

Editions Bruno Doucey, 2013

(legu en la franca)

Michel Fontaine esperigis la tekston.

Li decidis personogi la liberon kiel virinon

(« ŝi » anstataŭ « ĝi »).

Certe ni tute konsentas. ^^

Ankaŭ, en tiu preciza konteksto,

li preferis uzi la vorton « Libero »

ol la vorton « Libereco ».

(la libro ĉe Babelio : alklaku)

 

Emission radio – Maram-al-Masri : l’Espéranto et moi.

Maram-Al-Masri(C) Photo SIPA

95. Maram-al-Masri et l’Espéranto – 28/03/16

Depuis la manifestation « Le Printemps des poètes », Jean-Louis Gayet interviewe la grande poétesse syrienne Maram-al-Masri, dont les poèmes ont été traduits en 16 langues, dont l’Espéranto.

« Il n’y a pas pire que les frontières de langues. Tu peux déplacer les frontières de pierres ou de barbelés, mais tu ne peux jamais emprunter une langue si tu ne la connais pas. »

«J’ai envie d’avoir des milliers de langues qui sortent de moi, pour pouvoir parler à chaque personne avec sa langue. C’est ce que proposait l’Espéranto.»

95. Maram-al-Masri et l’Espéranto – 28/03/16

(elsendo sen traduko, tute en la franca) – Dum  « Le Printemps des Poètes – La Printempo de Poetoj », Jean-Louis Gayet intervjuas la potencan sirian poetinon Maram al-Masri, kies  poemoj estis tradukitaj en 16 lingvoj, inkluzive Esperanto.

« Nenio estas pli malbona ol la lingvaj limoj. Vi povas puŝi la stonajn aŭ la pikdratajn limojn, sed vi ne povas uzi lingvon se vi ne konas ĝin. »

« Mi ŝatus uzi multe da lingvoj kiuj elfluus de mi por kapabli paroli al ĉiu homo per ties lingvo. Estis la celo de Esperanto ».


– – –Elle va nue, la liberté

        (legu esperante)

– – –

Elle va nue, la liberté

sur les montagnes de Syrie

dans les camps de réfugiés.

Ses pieds s’enfoncent dans la boue

et ses mains gercent de froid et de souffrance.

Mais elle avance.

– – –

Elle passe avec

ses enfants accrochés à ses bras.

Ils tombent sur son chemin.

Elle pleure

mais elle avance.

On brise ses pieds

mais elle avance.

On coupe sa gorge

mais elle continue à chanter.

Maram al-Masri,

Elle va nue la liberté,

Editions Bruno Doucey, 2013

(le livre chez Babelio : cliquer l’image

la libro ĉe Babelio : klaku la bildon)

Elle va nue