Archives de Tag: Hommage

Vivanta Esperanto !

– – –

Jen omaĝo de Muzikumejo al la ĵus mortinta
Dolores O’Riordan,

per Esperanta versio de la plej konata kanto de ŝia grupo.

(esperantaj subtitoloj haveblaj per la « parametroj »)

Dankon al Fabien Tschudy, kiu sendis al mi la ligilon.

Jeff

– – –

Alia korpo falas,
malaperas infanec’.
Nin perforto silentigas:
Kiu do eraras?
Sed vidu:
jen nek mi, nek mia famili’.
En via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili ploradas.

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

Alia koro patrina
krevas ĝis la mort’.
Se perforto nin silentigas,
Ni do certe eraras…
Jen la sama afer’
el mil naŭcent dek ses,
en via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili mortadas…

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

 

Originale de « The Cranberries »

Muziko : Filip Vlček
Traduko : Barjo, Alexescomu kaj Gonzalo Moreira
Kantas : Evelyn Della Santa
Videomuntado : Pablo Busto

– – –

– – –

Publicités

Bourg-en-Bresse – La 16an de septembro 2017 – Omaĝo al Victor CORSAINT

– – –

En lia Hotelo « Terminus – de la Paco » en Bourg-en-Bresse,
Hektor HODLER kaj Teofilo ROUSSEAU
kreis « Universala Esperanto-Asocio »,
la 28an de aprilo 1908.

– – –

En son Hôtel Terminus – de la Paix à Bourg-en-Bresse,
Hector HODLER et Théophile ROUSSEAU
créèrent l’organisation internationale des espérantistes,
le 28 avril 1908.

– – –

– – –

Article Le Progrès 17 septembre 2017 - ceremonio Corsaint - bĴurnalo « Le Progrès » – 18/09/17

– – –

2017-09-16_tombejo_1– – –

2017-09-16_tombejo 2(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

fotoj Isabelle Schelcher –

CC BY-NC-SA Espéranto Bourg-en-Bresse –
video Gérald Athanase kaj Régis Fabre –
esperanta enkonduko Michel Fontaine –
franca parolado Jean-François Schelcher

– – –

UEA Ea def– – –

UEA Fr def– – –

Omaĝa letero al Lucette – Lettre en hommage à Lucette.

– – –

Omaĝa letero al Lucette.

« Kara Lucette, nia asocio tristiĝis pro via ĵusa abrupta forpaso. Kun via edzo Claude, vi partoprenis la agadojn de nia klubo dum kelkaj jaroj ĉirkaŭ 2002. Mi memoras, ke mi estis via instruisto ĉe la MJC (Kultura kaj Junulara Domo). Tiam ni kune preparis vojaĝon al Prago, kie ni ĝoje vivis dum kelkaj tagoj, renkontinte lokajn esperantistojn kaj Elena Puŝkova-n, ĉekan kantistinon. Ĉiam agrabla al ĉiuj, solidaranima, sindonema, vi akceptis du ukrajnajn knabinojn dum pluraj someroj, por doni al ili puran aeron post Ĉernobil’. En julio 2006, vi preparis por ni bankedon honore al nia regiona kuirarto (vidu la bongustan menuon, tradukitan de vi). Poste vi malaperis de Esperantio, tamen vi gardis varman koron al nia lingvo, ĉar pasintan jaron, vi akceptis hejme Miaohui-n dum nia internacia staĝo pri alternativaĵoj.
Nun ni ploras vin, tamen inklinas la kapon al via liberiĝo de ĉiuj lasttempaj suferoj. Vi tiris nian admiron pro tiom da kuraĝa rezisto kontraŭ la leŭkemio. Miaohui kaj Neĝeta mesaĝis por esprimi sian tristecon, kaj anoncis, ke ili preparigos du budhismajn ceremoniojn cele al via serena eterna ripozo. »
Michel Fontaine


Notinde, ke la katolika enteriĝa ceremonio okazos en la preĝejo de Saint Nizier le Bouchoux venontan mardon 27an de septembro je la 14a.

Lettre en hommage à Lucette.

« Chère Lucette, notre association s’est attristée à la nouvelle de ton décès récent et brutal. Avec ton mari Claude, vous avez participé aux activités de notre club pendant quelques années autour de 2002. Je me souviens d’avoir été votre enseignant à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture). Nous avons alors préparé un voyage à Prague, où nous avons vécu joyeusement quelques jours, rencontrant des espérantistes locaux et Elena Puchkova, cantatrice tchèque. Toujours agréable avec tout le monde, animée de solidarité, généreuse, tu as reçu deux fillettes ukrainiennes pendant plusieurs étés, pour leur procurer de l’air pur après Tchernobyl. En juillet 2006, tu nous avais préparé un bon repas en l’honneur de notre cuisine régionale (voir le bon menu que tu as traduit). Ensuite tu as disparu de l’ « Espérantie », mais gardé ton cœur pour notre langue, puisque l’an passé tu as reçu chez toi Miaohui pendant notre stage international sur les alternatives.
Nous te pleurons maintenant, mais saluons ta libération des souffrances des derniers temps. Tu as suscité notre admiration par tant de courageuse résistance contre la leucémie. Miaohui et Neĝeta ont envoyé un message pour exprimer leur tristesse, et ont annoncé qu’ils feront procéder à deux cérémonies bouddhistes pour ton repos serein et éternel. »
Michel Fontaine

Notez que la cérémonie catholique d’enterrement aura lieu à l’église de Saint Nizier le Bouchoux mardi prochain 27 septembre à 14h.

Lucette(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

(Lucette kaŝas sin malantaŭe de Yolande –
Lucette se cache derrière Yolande)

menu-lucette